1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Další profesní vzdělávání pracovníků v adikologickém výzkumu

Řešitel

Mgr. Kateřina Grohmannová, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Registrační číslo

CZ.2.17/1.1.00/31458

Zadavatel

ESF, Operační program Praha – Adaptabilita

 

Doba řešení

1. 1. 2009–30. 6. 2011

 

Anotace

Projekt navazuje na vybrané aktivity projektů JPD3 – Centrum adiktologie a Rozvoj denního bakalářského studia oboru adiktologie realizovaných žadatelem v období 2005–2007. Cílovou skupinou je čtrnáctičlenný multidisciplinární tým vědeckovýzkumných pracovníků Centra adiktologie. Většinu týmu tvoří juniorní vědečtí pracovníci zapojení do přípravy doktorského studijního programu. Jedná se o pracovníky s vysokým růstovým potenciálem a zájmem o vědeckovýzkumnou činnost v oboru adiktologie. Projekt si klade za cíl posílení odborných kompetencí týmu výzkumných pracovníků v oblasti vědeckovýzkumné činnosti a současně zvýšení jejich konkurenceschopnosti v mezinárodním kontextu. Prostředkem k dosažení výše uvedených cílů jsou vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti mezioborového výzkumu adiktologie a zdokonalení jazykových schopností. Vzdělávací aktivity budou probíhat individuálně i skupinově. Důraz je kladen především na dlouhodobé vzdělávací kursy a zahraniční odborné stáže. Hlavními výstupy projektu jsou (1) know-how v podobě nabytých znalostí a dovedností, a (2) kvalitní studijní zdroje a (3) významný posun v jazykových schopnostech. Realizace projektu je výsledkem spolupráce žadatele s externími dodavateli.

784

počet zobrazení: 1099 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.