1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17.01.2019

Diagnostické interview o ADHD u dospělých (DIVA)

 

Informace pro uživatele

Autor: J. J. S. Kooij, MD PhD, M. H. Francken, MSc

Autor české verze: Klinika adiktologie (bezi proces standardizace a validizace nastroje na ceskou populaci)

Rok publikování: 2012 (JJS Kooij. Adult ADHD. Diagnostic assessment and treatment, 3rd ed. Springer, 2012)

Popis: Diagnostické interview o ADHD u dospělých (DIVA 2.0) je založeno na kritériích diagnostické klasifiace DSM-IV a je prvním nizozemským strukturovaným interview o ADHD u dospělých. Interview DIVA, které vyvinuli J.J.S.Kooij a M.H. Francken, je následovníkem předchozího Semistrukturovaného interview o ADHD u dospělých2, 3. K usnadnění hodnocení přítomnosti všech osmnácti kritérií ADHD v dětství a v dospělosti jsou v rámci interview uvedeny vždy konkrétní a reálné příklady současného chování a chování v dětství. Příklady jsou založeny na běžných popisech chování dospělých pacientů s ADHD psychiatrické kliniky PsyQ v Haagu. Dále jsou také uvedeny příklady toho, jak symptomy narušují běžný život. Tyto příklady jsou rozděleny do pěti konkrétních oblastí všedního života: práce a vzdělání/ vztahy a rodinný život, sociální kontakty, volný čas /koníčky a sebedůvěra/ obraz sebe sama.

Účel: Diagnostika ADHD v dospělosti.

Použití: Interview DIVA obsahuje výhradně otázky týkající se základních symptomů ADHD, které jsou potřebné ke stanovení diagnózy dle DSM-IV, ale ne otázky týkající se vedlejších psychiatrických symptomů, syndromů nebo poruch. Často se však vyskytuje u dětí i dospělých komorbidita, a to přibližně v 75 % případů, proto je důležité provést obecné psychiatrické vyšetření často se objevujících vedlejších symptomů, syndromů a poruch. Nejčastějšími poruchami u diagnózy ADHD jsou: úzkost, depresivní a bipolární porucha, zneužívání léků a závislost, poruchy spánku a osobnosti. Všechny tyto poruchy musejí být vyšetřeny, aby byl získán celkový obraz o rozsahu symptomů u osoby s ADHD a také pro diferenciální diagnostiku ADHD v dospělém věku, aby mohlo být vyloučeno, že jiné psychiatrické poruchy nejsou primární příčinou „ADHD symptomů“ u dospělých.

Populace: Dospělí.

Délka administrace: Pokud je to možné, je interview DIVA u dospělých pacientů provedeno za přítomnosti partnera a/nebo členů rodiny, aby tak bylo možno zároveň vyhodnotit retrospektivní informace a informace získané heteroanamnézou. Samotné interview DIVA trvá hodinu až hodinu a půl.

Literatura:

American Psychiatric Association (APA): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Text Revision, Fourth Edition. Washington DC, 2000.
Diagnostic Interview for ADHD in Adults 2.0 (DIVA 2.0), in: Kooij, J. J. S. Adult ADHD. Diagnostic assessment and treatment. Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, 2010.
Kooij, J. J. S., Francken, M. H. (2007). Diagnostisch Interview Voor ADHD (DIVA) bij volwassenen. Online available at www.kenniscentrumadhdbijvolwassenen.nl, and published in English in reference 2.
Applegate, B., Lahey, B. B., Hart, E. L., Biederman, J., Hynd, G. W., Barkley, R. A., Ollendick, T., Frick, P. J., Greenhill, L., McBurnett, K., Newcorn, J. H., Kerdyk, L., Garfinkel, B., Waldman, I., Shaffer, D. (1997). Validity of the age-of-onset criterion for ADHD: a report from the DSM-IV field trials. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 36(9), 1211-21.
Barkley, R. A., Biederman, J. (1997). Toward a broader definition of the age-of-onset criterion for attention-deficit hyperactivity disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 36(9), 1204-10.
Faraone, S. V., Biederman, J., Spencer, T., Mick, E., Murray, K., Petty, C., Adamson, J. J., Monuteaux, M. C. (2006). Diagnosing adult attention deficit hyperactivity disorder: are late onset and subthreshold diagnoses valid? Am J Psychiatry, 163(10), 1720-9.
Kooij, J. J. S., Boonstra, A. M., Willemsen-Swinkels, S. H. N., Bekker, E. M., Noord, I., Buitelaar, J. L. (2008). Reliability, validity, and utility of instruments for self-report and informant report regarding symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in adult patients. J Atten Disorders, 11(4), 445-458.

počet zobrazení: 4965 poslední aktualizace: 17.01.2019
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.