1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 18.09.2019

Doktorské studium


DOKTORSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE

Obecné informace o postgraduálním studiu oboru adiktologie

Smyslem doktorského studijního program oboru adiktologie je připravit budoucí vědecké pracovníky v oboru adiktologie, aby se stali nezávislými výzkumníky v akademických, výzkumných institucích, komerční sféře či státní správě. Doktorský studijní program oboru adiktologie zprostředkovává zájemcům transdisciplinární vědecký pohled na adiktologii a připravuje studenty k samostatnému navrhování a provádění vědeckých studií v různých prostředích, které mají souvislost s užíváním návykových látek a rizikovým chování jednotlivců, skupin, až na úroveň společnosti a drogových politik. Ústředním bodem programu jsou metodické vedení a podpora rozvoje transdisciplinární teorie a empirických studií v adiktologii, kombinující kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody z různých oborů do společného epistemologického rámce.   

Podrobnější informace o profilu absolventa, přijímacích zkouškách jsou umístěny v příloze výhradně v anglickém jazyce.