1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17.01.2019

Dotazník CRAFFT – rizikové chování u dětí a dospívajících

 

Informace pro uživatele

Autor: Dr. John Knight

Autoři české verze: Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví (CEPROS)

Popis

Dotazník CRAFFT má za cíl identifikovat děti a dospívající, případně mladé dospělé, s vysokou mírou rizikového chování při intoxikaci, provést zhodnocení aktuálního stavu, tzn. zachytit časné známky onemocnění souvisejících s užíváním návykových látek, a zajistit účinnou intervenci včetně odeslání pacienta do odborné péče. Dotazník je doplněn o „Manuál drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost“, který obsahuje informace o rizikových faktorech užívání, symptomech užívání návykových látek, typech drogových služeb, práci s motivací atp. a o„karty“ s přehlednými informacemi, ukázkami dotazníků, včetně karet „co dělat, když…“ – krátké intervence s osvědčenými postupy pro komunikaci s pacientem a jeho rodiči, právní pozadí problematiky.

Vše dohromady má vybavit praktické lékaře tak, aby mohli efektivně zasáhnout v situacích, kdy se ve své ordinaci setkávají s drogovou problematikou.

Oblasti zaměření

  • C (car): Jel/a jsi někdy v autě či na motorce řízené někým pod vlivem alkoholu či jiné drogy anebo jsi někdy řídil/a motocykl pod vlivem alkoholu či jiné drogy?
  • R (relax): Napil/a ses někdy alkoholu či bral/a jsi někdy nějakou drogu, aby ses uvolnil/a, měl/a ze sebe lepší pocit anebo abys dobře zapadl/a mezi kamarády?
  • A (alone): Pil/a jsi někdy alkohol nebo sis vzal/a nějakou drogu, když jsi byl/a o samotě?
  • F (forget): Stalo se ti někdy, že jsi zapomněl/a, co jsi dělal/a, když ses napil/a alkoholu nebo jsi vzal/a nějakou jinou drogu?
  • F (family/friends): Řekl ti někdo z rodiny či kamarádů, že bys měl/a omezit své pití nebo braní jiné drogy?
  • T (trouble): Dostal/a ses někdy do obtíží, když jsi pil/a alkohol či bral/a jiné drogy?

Pozn. Otázky jsou kladeny dospívajícímu BEZ přítomnosti rodičů.

Populace

Dotazník je vytvořen pro cílovou skupinu dětí a dospívajících, případně mladých dospělých s rizikem problémového užívání návykových látek.

Délka a způsob administrace

Zodpovězení 6 otázek odhadem zabere max. 5-10 minut času, respondent odpovídá pouze „ano“ či „ne“.

Vyhodnocení

Při vyhodnocování dotazníků se sčítají kladné odpovědi. Na základě výsledků by měla následovat intervence – ať již krátká osobně formulovaná rada lékaře směrem k dospívajícímu včetně cíleného doporučení, nebo případná podpora zdravého životního stylu, v případě negativního výsledku.

  • 0 = patrně se nejedná o závislost (měl by následovat krátký rozhovor, v němž lékař vyjadřuje souhlas s negativním postojem pacienta k drogám atp.)
  • 1x = příležitostné užívání (měla by následovat krátká intervence – kontrola za půl roku)
  • 2-3x = škodlivé užívání (důkladnější vyšetření – krátká intervence, odeslání do nespecifické léčby)
  • 4-6x = patrně se jedná o závislost (odborná léčba – krátká intervence, odeslání do specializované léčby)

Výhody

Dotazník je možno administrovat ve velmi krátkém čase. Následné (doporučené) postupy jsou jednoduše uplatnitelné při rozhovoru s dospívajícími i s jejich rodiči.

Dotazník byl testován na české populaci dospívajících.

Doplňující informace

Dotazník CRAFFT byl ověřen v českém prostředí, zároveň byl proveden výzkum celkového screeningu a stručné poradenské intervence. Zúčastněné osoby pocházely z ČR a USA, celkem 10 pediatrů z ČR a 9 z USA. V českém prostředí bylo zapojeno 597 dětí, v USA 2080. Vedoucím českého týmu byl PhDr. Ladislav Csémy, amerického Dr. John Knight.

Soubor byl rozdělen na experimentální a kontrolní skupinu. Experimentální skupina – dospívající, kteří dostali od lékaře krátkou, osobně formulovanou radu, aby neužívali drogy ani jiné návykové látky. Kontrolní skupina – bez intervence. Dotazník CRAFFT prokázal dobrou validitu a spolehlivost.

Screening (realizovaný prostřednictvím dotazníku či počítace – v americké části studie) a následná osobně formulovaná zpětná vazba byl dospívajícími dobře přijímán a velmi snadno implementován v ordinacích pediatrů.

Ordinace lékaře se ukázala jako ideální a důvěrné místo pro screening a krátkou intervenci zaměřenou na omezování pití alkoholu a užívání drog mezi mladistvými – časově i ekonomicky nenáročné.

Zdroje dotazníku

http://sypredos.pcp.lf3.cuni.cz/

http://sypredos.pcp.lf3.cuni.cz/publikace_materialy.htm

Doporučená literatura

Cabrnochová, H., Čápová, E., Frouzová, M., Hamanová, J., Jacobs, P., Kabíček, P. Krčmářová, A., Nešpor, K., Schneiberg, F., Starostová, O., & Soukup, T. (2007). Manuál drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost. Retrieved 21.11.2011 from http://www.cepros.cz/lekari/manualy/manual-drogove-prevence-v-praxi-praktickeho-lekare-pro-deti-a-dorost.html

Csémy, L, Knight, J., Starostová, O, Sherritt, L, Kabíček, P., & Van Hook, S. (2008). Screening rizikového užívání návykových látek u dospívajících: zkušenosti s českou adaptací dotazníku CRAFFT/ in VOX PEDIATRIAE 6/2008. Retrieved 21.11.2011 from http://www.cepros.cz/veda-a-vyzkum/screening-rizikoveho-uzivani-navykovych-latek-u-dospivajicich.html

Csémy, L., Lejčková, P., & Sadílek, P. (2006). Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Výsledky průzkumu v České republice v roce 2003. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky.

Frouzová, M. Protidrogová intervence pro praktické lékaře pro děti a dorost. Retrieved 21.11.2011 from http://www.cepros.cz/document/protidrogova-intervence-pro-pldd.pdf

Nešpor, K. (2008). Krátká intervence a nealkoholové drogy. Retrieved 21.11.2011 from http://www.cepros.cz/veda-a-vyzkum/kratka-intervence-a-nealkoholove-drogy.html

Nešpor, K., & Csémy, L. (2007). Závislost na alkoholu a jeho zneužívání u rodičů přináší rizika pro jejich děti. Retrieved 21.11.2011 from http://www.cepros.cz/lekari/nove-vyzkumy/zavislost-na-alkoholu-a-jeho-zneuzivani-u-rodicu-prinasi-rizika-pro-jejich-deti.html

Knight, J. R., Sherritt, L., Harris, S. M., Gates, E. C., & Chang, G. (1999). A New Brief Screen for Adolescent Substance Abuse. Arch Pediatr Adolesc Med, 153, 591-596.

Knight, J. R., Sherritt, L, Shrier, L. A., Harris, S. M., & Chang, G. (2002). Validity of the CRAFFT Substance Abuse Screening Test Among Adolescent Clinic Patients. Arch Pediatr Adolesc Med, 156, 607-614.

Knight, J. R. (2001). The Role of the Primary Care Provider in Preventing and Treating Alcohol Problems in Adolescents. Amb Pediatr, 1, 150-161.

Starostová, O., Kabíček, P., Jacobs, P., & Čápová, E. (2007). Manuál drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost – praktická příručka včasné prevence, Vox Pediatriae, 7, 36-38.

Starostová O., & Čápová E. (2008). Názory pediatrů na zavedení krátké protidrogové intervence. Retrieved 21.11.2011 from http://www.cepros.cz/veda-a-vyzkum/nazory-pediatru-na-zavedeni-kratke-protidrogove-intervence.html

Úřad vlády (2010). Zaostřeno na drogy 3 - Syndrom rizikového chování dospívajících. Retrieved 23.8.2012 from http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy/2010_zaostreno_na_drogy/zaostreno_na_drogy_2010_03

Další odkazy

http://www.cepros.cz/veda-a-vyzkum/vyzkumna-studie-screening-a-kratka-intervence-k-redukci-uzivani-navykovych-latek-u-dospivajicich.html

http://www.cepros.cz/document/karty.pdf

http://www.cepros.cz/veda-a-vyzkum/dospivani-bez-alkohlu-a-drog.html

http://www.childrenshospital.org/cfapps/research/data_admin/Site119/mainpageS119P0.htmlVznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

počet zobrazení: 5707 poslední aktualizace: 17.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.