1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Dotazník používaný v rámci studie ESPAD

 

Informace pro uživatele

Autoři: Björn Hibell, Ulf Guttormsson, Salme Ahlström, Olga Balakireva, Thoroddur Bjarnason, Anna Kokkevi, Ludwig Kraus, CAN - the Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs

Autoři české verze: Ladislav Csémy, Pavla Lejčková, Petr Sadílek, Hana Sovinová

Popis:
Dotazník zkoumá jak prevalenci užití, tak užití látek v posledních 30- ti dnech nebo 12- ti měsících. Získaná data jsou genderově rozlišená. Dotazník je anonymní a slouží zejména pro zjišťování užívání drog a postojů k užívání u žáků středních škol. Je určen především pro hromadné testování.
Tento dotazník je chráněn autorským právem, což by ale nemělo odradit výzkumníky v jeho použití. Pokud chce tedy výzkumník použít dotazník, nebo jeho větší část, měl by zažádat autory o povolení.

Oblasti zaměření:

 • sociodemografické údaje,
 • užívání legálních (tabák, alkohol) a nelegálních návykových látek,
 • názory a postoje k užívání návykových látek,
 • způsob trávení volného času,
 • sociální kontakty respondentů,
 • názory na dostupnost nelegálních drog.

Populace: Dotazník byl primárně vytvořen pro populaci 16letých a 18letých studentů, ale lze ho případně použít i pro další věkové skupiny.

Délka administrace: 45 – 55 minut

Vyhodnocení: Dotazník slouží ke screeningovému testování, na jehož základě je možné získat informace nejen o užívání drog ve vybrané zkoumané populaci.

Výhody:

 • Použití mezinárodně standardizovaného dotazníku a možnost porovnání výsledků jak v čase, tak mezi evropskými zeměmi.
 • Otázky v dotazníku se netýkají jen drogové problematiky, ale lehce i rodinných vztahů, sociálního zázemí, vzdělání rodičů apod.

Omezení:

 • Název projektu ESPAD, stejně tak i jeho dotazník je chráněn autorským právem, což by ale nemělo odradit výzkumníky v jeho použití. Pokud chce tedy výzkumník použít dotazník, nebo jeho větší část, měl by zažádat autory o povolení. Dále je zakázáno zaštiťovat jiné výzkumné studie názvem ESPAD.
 • Je primárně vytvořeno pro administraci ve školní třídě, ne pro klinické zhodnocení.
 • Dalším omezením může být např. časová náročnost nebo potřeba vytvoření důvěryhodné atmosféry v místě administrace.

Doplňující informace: Projekt ESPAD vznikl na základě požadavku možnosti porovnat míru zkušeností s alkoholem a drogami napříč evropskými školami. Studie, které byly dosud vytvořeny, nebylo možné porovnat, protože při sběru a analýze dat byla použita odlišná metodika. První mezinárodní vlna tohoto projektu proběhla v roce 1995, kdy se do něj zapojilo celkem 26 evropských států. Do druhé vlny v roce 1999 se zapojilo již 30 zemí. Třetí vlna proběhla v roce 2003 a poslední čtvrtá v roce 2007 v 35 zemích. Česká republika je do projektu zapojena od roku 2003. Pro sběr dat byla použita česká verze mezinárodního dotazníku ESPAD.

Zdroj dotazníku:

Csémy, L., Lejčková, P., Sadílek, P., & Sovinová, H. (2006). Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Výsledky průzkumu v České republice v roce 2003. Praha: Úřad vlády ČR [online]. K dispozici: http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/klicove_indikatory/populacni_pruzkumy/evropska_skolni_studie_o_alkoholu_a_jinych_drogach

Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., & Kraus, L. Questionnaires for ESPAD study (1995, 1999, 2003, 2007) [online]. K dispozici: http://www.espad.org/sa/node.asp?node=706


Doporučená literatura:

Lejčková, P. & Csémy, L. (2006). Pozitivní a negativní očekávání mládeže od konzumace alkoholu. Adiktologie (2006) 6, 2: pp. 134-143 [online]. K dispozici: http://www.espad.org/czeckrep

Lejčková, P. & Csémy, L. (2005). Subjektivní vnímání rizik a postojů mládeže k užívání návykových látek. Adiktologie 2005 (5), 1: pp. 34-48 [online]. K dispozici: http://www.espad.org/czeckrep

Blatný, M., Polišenská, V., & Balaštíková, V. (2005). Problematika rizikového chování vývoje dětí a dospívajících: Hlavní témata a implikace pro další výzkum. Československá Psychologie, 2005 [online]. K dispozici: http://www.espad.org/czeckrep

Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., & Kraus, L. (2009). The 2007 ESPAD Report - Substance Use Among Students in 35 European Countries. The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN). Stockholm: Sweden [online]. K dispozici: http://www.espad.org/espad-reports

Andersson, B., Hibell, B., Beck, F., Choquet, M., Kokkevi, A., Fotiou, A., Molinaro, S., Nociar, A., Sieroslawski, J., & Trapencieris, M. (2007). Alcohol and Drug Use Among European 17-18 Year Old Students. Data from the ESPAD Project. The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) and the Pompidou Group at the Council of Europe. Stockholm: Sweden [online]. K dispozici: http://www.espad.org/espad-reports

Hibell, B., Andersson, B., Bjarnason, T., Ahlström, S., Balakireva, O., Kokkevi, A., & Morgan, M. (2004). The ESPAD Report 2003. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries. The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) and the Pompidou Group at the Council of Europe. Stockholm: Sweden[online]. K dispozici: http://www.espad.org/espad-reports

Hibell, B., Andersson, B., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., & Morgan, M. (2000). The 1999 ESPAD Report. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 30 European Countries. The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) and The Pompidou Group at the Council of Europe. Stockholm: Sweden [online]. K dispozici: http://www.espad.org/espad-reports

Hibell, B., Andersson, B., Bjarnason, T., Kokkevi, A., Morgan, M., & Narusk, A. (1997). The 1995 ESPAD report. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 26 European Countries. The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) and The Pompidou Group at the Council of Europe. Stockholm: Sweden [online]. K dispozici: http://www.espad.org/espad-reports

Hibell, B. & Andersson, B. (2006). The ESPAD Project: Purpose, target population, data collection, economy and governance [online]. K dispozici: www.espad.org/document

Internetové odkazy:

http://www.espad.org – internetová stránka mezinárodního projektu ESPAD

http://www.emcdda.europa.eu/publications – internetová stránka EMCDDA – zde je ke stažení souhrnná zpráva espad za rok 2007 ve všech jazykových mutacích

http://www.drogy-info.cz - internetová stránka Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost, které je hlavním zadavatelem studie ESPAD v České republice


Tento článek vznikl za podpory projektu, který je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republiky.

počet zobrazení: 1812 poslední aktualizace: 16.01.2019
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.