1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Dotazník pro zhodnocení rizika přenosu krevně přenosných virových infekcí (Blood Borne Virus Transmission Risk Assessment Questionnaire - BBV-TRAQ)

 

Autoři:
Fry, C., Rumbold, G., Lintzeris, N. (1998). The Blood-Borne Virus Transmission Assessment Questionnaire. Administration and Procedures Manual. Melbourne, Turning Point Alcohol and Drug Centre Inc.

Autoři české verze:
Překlad české verze dotazníku byl koordinován Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti (NMS) ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací. Dotazník přeložil Viktor Mravčík (vedoucí NMS) a Eva Lejčková.
Překlad byl proveden se svolením autorů:
Fry, C., Rumbold, G., Lintzeris, N. (1998). The Blood Borne Virus Transmission Risk Assessment Questionnaire (BBVTRAQ): Administration and Procedures Manual. Melbourne: Turning Point Alcohol and Drug Centre.

Zaměření: infekce spojené s užíváním drog

Popis:
Dotazník BBV-TRAQ je zaměřený na posouzení rizikového chování injekčních uživatelů drog. BBV-TRAQ se zaměřuje na rizikové chování při injekční aplikaci (20 otázek), na sexuální chování (8 otázek) a na další formy rizikového chování (6 otázek) v posledním měsíci. Dotazník poskytuje celkové skóre a skóre pro jednotlivé škály dotazníku. BBV-TRAQ obsahuje dva typy položek, otázky specificky zaměřené na rizikové chování a otázky dotazující se na způsoby ochrany před infekčními nemocemi.
Tento dotazník byl také v ruském překladu použit ve studii „Séroprevalence krevně přenosných virových infekcí mezi ruskojazyčnými injekčními uživateli na drogové scéně v hl. m. Praze (RUS-IDU-PHA)" (Zábranský, Janíková, 2008). Pro účely tohoto výzkumu byl dotazník upraven na podkladě výsledků ohniskové skupiny s rodilými mluvčími tak, aby odpovídal kulturní senzitivitě a normám cílové populace. Dotazník použitý v této studii naleznete níže.
„Turning Point Alcohol and Drug Centre“ vytvořil krátkou verzi tohoto dotazníku, BBV-TRAQ-SV. Tato verze je vyvinuta ve spolupráci s lékaři specificky pro posouzení vysoce rizikového chování vzhledem k přenosu krevně přenosných virových infekcí. BBV-TRAQ-SV obsahuje 24 položek.
Manuál této krátké verze, v angličtině, (viz připojené soubory) je možné použít nejen pro BBV-TRAQ-SV, ale také pro původní verzi BBV-TRAQ.

Oblasti zaměření:
Dotazník obsahuje 34 otázek, které jsou rozděleny do 3 škál měřících frekvenci současného rizikového chování:

  • rizikového chování při injekční aplikaci (20 otázek),
  • sexuálně rizikového chování (8 otázek),
  • jiných způsobů poškození kůže (6 otázek).

Populace: dospělí, současní injekční uživatelé drog (kdy současný uživatel je definován jako někdo, kdo v posledním měsíci před administrací dotazníku užíval drogy injekčně)

Délka administrace: 10-15 minut

Výhody:

  • Dotazník je krátký, jednoduchý na administraci a skórování, bez nákladů na jeho použití.
  • BBV-TRAQ může být využit při zhodnocení výsledku preventivních aktivit zaměřených na infekční nemoci, a to zejména tam, kde jsou programy zaměřeny na vysoce rizikové formy chování identifikované v dotazníku.
  • Standardizovaný nástroj, prokázaná dobrá obsahová validita a reliabilita.

Omezení:
Nedostatkem dotazníku BBV-TRAQ jsou chybějící váhy, které by poukazovaly na rozdílné detaily rizikového chování, jako např. nechráněný pohlavní styk přispívá stejnou měrou do celkového skóre jako sdílení injekčního náčiní, i přes to, že tyto praktiky nesou různé riziko přenosu VHC. To znamená, že ačkoli vyšší skóre obecně znamená vyšší riziko přenosu krevně přenosných virových infekcí, prediktivní validita této škály je nespolehlivá. V reakci na tuto kritiku byla provedena retrospektivní analýza původních dat, na základě kterých se škála původně vytvářela. Pro vývoj systému vah a zkoumání psychometrických vlastností škály byla dále použita data velké kohorty injekčních uživatelů drog (Dwyer et al., 2002). Byl vytvořen nový BBV-TRAQ vykazující reliabilitu a vlastnosti prediktivní validity, které v původní škále chyběly (Stoové & Fry, 2005).

Zdroj:
Fry, C., Rumbold, G., Lintzeris, N. (1998). The Blood Borne Virus Transmission Risk Assessment Questionnaire (BBVTRAQ): Administration and Procedures Manual. Melbourne: Turning Point Alcohol and Drug Centre.
Stoové, M. A, & Fry, C. (2006). The Blood Borne Virus Transmission Risk Assessment Questionnaire – Short Version (BBVTRAQ-SV): Administration and Procedures Manual. Fitzroy, Victoria: Turning Point Alcohol and Drug Centre Inc.

Doporučená literatura:
Darke, S., Hall, W., Heather, N., Ward, J. & Wodak, A. (1991). The reliability and validity of a scale to measure HIV risk-taking behaviour amongst intravenous drug users. AIDS, 5, 181-185.
Dwyer, R., Fry, C., Carruthers, S., Bolleter, A., Dolan, K., Donald, A., Byrne, J. &
Loxley, W. (2002). The Australian Blood-borne virus Risk and Injecting Drug Use Study (ABRIDUS): A national study of hepatitis C risk practices and contexts in Melbourne, Perth and Sydney. (Monograph No. 3). Fitzroy: Turning Point Alcohol & Drug Centre.
Fry, C. L., Lintzeris, N. (2003). Psychometric properties of the Blood-borne Virus Transmission Risk Assessment Questionnaire (BBV-TRAQ). Addiction 98(2), 171-8.
Rhodes, T., Stimson, G. V., & Quirk, A. (1996). Sex, drugs, intervention and research: From the individual to the social. Substance Use and Misuse, 31(3), 375-407.
Secades-Villa, R. & Fernandez-Hermida, J. R. (2003). The validity of self-reports in a follow-up study with drug addicts. Addictive Behaviors, 28, 1175-1182.
Stoové, M. A., Fry, C. L., Lintzeris, N. (2008). Quantifying hepatitis C transmission risk using a new weighted scoring system for the Blood-Borne Virus Transmission Risk Assessment Questionnaire (BBV-TRAQ): Applications for community-based HCV surveillance, education and prevention. Harm Reduction Journal, 5(12), 1-12.
Stoové M. A. & Fry C. L. (2005). Refining the Assessment of Blood Borne Virus Risk Behaviours Among IDU: Preliminary Results From a New Weighted Version of the Blood Borne Virus Transmission Risk Assessment Questionnaire (BBV-TRAQ-R). Presented at The Australan Professional Society on Alcohol and Other Drugs Conference, Melbourne, Australia.
Tucker, T., Fry, C. L., Lintzeris, N., Baldwin, S., Ritter, A., Donath, S., Whelan, G. (2004). Randomized controlled trial of a brief behavioural intervention for reducing hepatitis C virus risk practices aminy injecting drug users. Addiction 99(9), 1157-66.
Zábranský, T. & Janíková, B. (2008). Studie „Séroprevalence krevně přenosných virových infekcí mezi ruskojazyčnými injekčními uživateli na drogové scéně v hl. m. Praze (RUS-IDU-PHA)" Praha: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky a 1. LF UK v Praze. Volně ke stažení na: http://www.adiktologie.cz/articles/cz/57/1343/Studie-infekcnich-nemoci-a-rizikoveho-chovani-mezi-ruskojazycnymi-injekcnimi-uzivateli-drog-v-Praze.html.

Další odkazy:
http://eib.emcdda.europa.eu/html.cfm/index7359EN.html
http://www.harmreductionjournal.com/content/pdf/1477-7517-5-12.pdf


KE STAŽENÍ

czech_bbvtraq.pdf

english_bbvtraq.pdf

rus_bbvtraq.pdf

manual_bbv_traq_sort vers.


Vznik tohoto textu byl spolufinancován projektem OPPA 31430.

Tento článek vznikl za podpory projektu, který je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republiky.

počet zobrazení: 1262 poslední aktualizace: 16.01.2019
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.