1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Dotazník SF 36

 

Informace pro uživatele

Autoři:
Ware, J. E. et al. (Medical Outcome Trust (MOT), Health Assessment Laboratories (HAL), Quality Metric Incorporated)

Autoři české verze:
V ČR se překladem dotazníku zabývali např. Z. Sobotík z lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (Sobotík, 1998) nebo P. Petr z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Petr, 2000).

Zaměření: kvalita života

Popis:
SF 36 je krátká forma generického dotazníku k hodnocení zdravotního stavu v obecné populaci. Je konstruován pro samovyplňování osobami staršími 14 let a dále pro vyplňování vyškolenými tazateli osobně nebo po telefonu. Všechny tři modely jsou úspěšně používány, vyžadují však rozdílné formuláře a instrukce. Dotazník byl navržen k použití v klinické praxi - screeningu jednotlivých pacientů, výzkumu, Health Policy Evaluations - porovnání léčebných nákladů různých nemocí a monitorování kvality života specifických a obecných populací. V ČR je dotazník SF 36 využíván k hodnocení indexu HRQL (health related duality of life) u mnoha somatických onemocnění např. diabetu, kardiologických onemocnění, neurologických onemocnění a dalších. Dotazník je také stále častěji využíván k hodnocení HRQL u různých duševních onemocnění či životních změn souvisejících se zdravím (např. klimakterium).

Oblasti zaměření:
Dotazník obsahuje celkem 36 položek rozdělených do 8 dimenzí. Každá položka (otázka) obsahuje několik navržených odpovědí na principu škálové stupnice (např. Řekl(a) byste, že Vaše zdraví je celkově? Výtečné-1, velmi dobré-2, dobré-3, docela dobré-4, špatné-5). Jednotlivé dimenze jsou:
fyzické fungování,

  • fyzická omezení,
  • tělesná bolest,
  • všeobecné zdraví,
  • vitalita,
  • sociální fungování,
  • emoční problémy,
  • duševní zdraví.

Dotazník ještě obsahuje jednu položku, která nepatří do žádné dimenze. Tato položka popisuje současné zdraví ve srovnání se zdravím před rokem. Jde o jednu samostatnou položku (otázku), počet možných odpovědí na ni je 5.

Populace: dospělí

Délka administrace: 20-30 minut

Vyhodnocení:
Položky dotazníku jsou postavené tak, že vyšší skóre signalizuje lepší HRQL. Rozmezí skóre je od 0 do 100 bodů. Skóre pod 50 může být interpretováno jako pod normou obecné populace. Nižší skóre SF 36 signalizuje horší zdravotní stav, dlouhodobé onemocnění, kontakt s lékařem v posledních 2 týdnech. Ženy mají obecně nižší skóre (Jenkinson et al., 1993).
Nejnižší možné skóre dimenze a rozsah možného skóre dimenze najdeme v příručce pro hodnocení SF 36, stejně tak další údaje potřebné k hodnocení (viz také Pechanová, 2008).

Výhody:
K použití dotazníku jedinci nebo organizacemi pro akademický výzkum není třeba licence, jeho použití v těchto případech tedy není zpoplatněno.

Omezení:
Neobsahuje žádnou proměnnou pro spánek a vzhledem k nižší rychlosti reakce by mělo být zváženo použití u osob starších 65 let.

Zdroj:
Ware et al. (1993). How to Score the SF-36 Health Survey. Medical Outcomes Trust.
Petr, P. (2000). Dotazník SF 36 o kvalitě života podmíněné zdravím, Kontakt, 2(1), 26-30. Pechanová, M. (2008). Kvalita života v léčbě hepatitidy C uživatelů nelegálních návykových látek v nestátním zdravotnickém zařízení REMEDIS. Bakalářská práce. Praha: Centrum adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Doporučená literatura:
Devilly, G. (n.d.). Retrieved 6.12.2007,from Wictims web health sf36 Web site: www.swin.edu.au/victims/resources/assessment/health/sf36.html.
Jenkinson, C., Stewart-Brown, S., Petersen, S. & Paice, C. (1993). Assessment of the SF-36 version 2 in the United Kingdom. Journal of Epidemiology and Community Health, 53, 46-50.
SF-36.org (n.d.).Retrieved 24.7.2008, from A community for measuring health outcomes using SF tools Web site: www.sf-36.org.
Sobotík, Z. (1998). Zkušenosti s použitím předběžné české verze amerického dotazníku o zdraví (SF 36), Zdravotnictví v České republice1(1)-2, 50-54.


Vznik tohoto textu byl spolufinancován projektem OPPA 31430.

Tento článek vznikl za podpory projektu, který je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republiky.

počet zobrazení: 5818 poslední aktualizace: 16.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.