1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

E-learning "Evaluace aneb Co by o ní školní metodici prevence měli vědět?"

 

V rámci projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK) byla vytvořena e-learningová prezentace (nejen) pro školní metodiky prevence na téma Evaluace aneb Co by o ní školní metodici prevence měli vědět?

 

Prezentace obecně shrnuje teoretické informace o tom, co je evaluace, jaké jsou její cíle a výhody, jaké existují typy včetně jejich podrobného popisu, postup, jak se evaluace provádí apod. Jsou zde zmíněny i některé evaluační nástroje, které mohou být v praxi využity. Součástí e-prezentace jsou také krátké kvízové otázky, které posluchači umožní ověřit si doposud získané znalosti.

Po absolvování této e-learningové prezentace by měli být posluchači schopni vysvětlit podstatu a účel evaluace, být schopni rozlišit jednotlivé typy evaluací a vědět, kdy který typ použít, znát postup evaluace, tedy jak správně evaluaci provést, znát a umět použít a vyhodnotit evaluační nástroje a v neposlední řadě umět evaluaci shrnout a vytvořit závěrečnou zprávu.

E-learningová prezentace kopíruje následující strukturu:

1. Definice a účel evaluace.
2. Typy evaluace.
3. Etické otázky.
4. Postup při evaluaci - plánování a provádění evaluace.
5. Evaluační nástroje - pojmy, metody, odkazy.

Na tuto prezentaci následně naváže další, která tyto poznatky aplikuje na konkrétní praxi primární prevence.

Celá e-prezentace je k dispozici na následujícím odkazu, není potřeba se jakkoli přihlašovat:

https://el.lf1.cuni.cz/evaluace/

 

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

105

 

počet zobrazení: 1418 poslední aktualizace: 16.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
O PROJEKTU

 

V rámci projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK) vznikly internetové stránky věnované teorii evaluace a jejímu praktickému využití.

Zde naleznete nejen články věnované teorii evaluace, ale také evaluační nástroje určené k dalšímu praktickému využití. Rubrika "teorie evaluace" se snaží vymezit primární prevenci jako takovou a dále definovat jednotlivé typy evaluace. V rubrice "nástroje pro evaluaci" naleznete samotné nástroje / dotazníky zaměřené na užívání drog a další rizikové chování.


Tento článek vznikl za podpory projektu, který je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republiky.


111