1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

E-learning „Evaluace primárně preventivních programů“

V rámci projektu „Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně-patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK) byla vytvořena e-learningová prezentace, (nejen) pro školní metodiky prevence, na téma „Evaluace primárně preventivních programů“, která navazuje na e-learningovou prezentaci „Evaluace aneb Co by o ní školní metodici prevence měli vědět?“, jež obecně shrnovala teoretické informace o tom, co to evaluace je, jaké existují typy, jak se provádí apod.

Cílem této e-learningové prezentace je poskytnout školním metodikům prevence a dalším pedagogům nástroj pro přípravu, realizaci a následné zhodnocení programu primární prevence. Je zde uveden postup při evaluaci primárně preventivního programu krok za krokem, od samotného rozhodnutí se pro realizaci preventivního programu a jeho přípravu až po evaluaci (od analýzy potřeb, přes evaluaci procesu a spokojenosti až po evaluaci výsledku). Na příkladech dobré praxe jsou demonstrovány jednotlivé typy evaluací a postup, jak daná evaluace proběhla. Součástí je vymezení evaluačních nástrojů v obecné rovině včetně konkrétních ukázek a webových portálů, kde je možné nástroje nalézt.

E-learningová prezentace „Evaluace primárně preventivních programů“ je rozdělena na následující 3 části:

1. část – Teoretický úvod - je teoretickým úvodem k tématu evaluace v primární prevenci rizikového chování, obsahuje tato témata:

 • rizikové chování,
 • prevence,
 • primární prevence,
 • cíle primární prevence,
 • efektivní primární prevence,
 • neúčinná primární prevence,
 • školská primární prevence rizikového chování,
 • evaluace primárně preventivních programů,
 • evaluace,
 • jak evaluovat preventivní programy,
 • proč je evaluace důležitá,
 • etické otázky evaluace primárně preventivních programů.

2. část – Praktický návod - obsahuje praktický návod na provádění evaluace, obsahuje tato témata:

 • analýza potřeb,
 • jak by měl vypadat ideální primárně preventivní program,
 • evaluace spokojenosti účastníků programu,
 • výstupy evaluace a zúročení získaných poznatků,
 • příklady dobré praxe pro inspiraci,
 • plánování evaluace,
 • evaluace přípravy programu,
 • pretest a zahájení realizace programu,
 • evaluace procesu,
 • evaluace výsledku preventivního programu.

3. část – Evaluační nástroje – obsahuje tato témata:

 • evaluace a diagnostika v primární prevenci,
 • evaluační nástroje,
 • reliabilita a validita nástrojů,
 • konkrétní evaluační nástroje,
 • webové stránky věnující se evaluačním nástrojům.

E-learningovou prezentaci můžete číst i poslouchat audionahrávku celého textu, prezentace je kompletně namluvená. Součástí e-prezentace jsou i krátké kvízové otázky, které posluchači umožní ověřit si doposud získané znalosti.

Jednotlivé části e-prezentace jsou k dispozici na následujícím odkazu, není potřeba se jakkoli přihlašovat:

Evaluace primárně preventivních programů – Teoretický úvod

Evaluace primárně preventivních programů – Praktický návod

Evaluace primárně preventivních programů – Evaluační nástroje

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

počet zobrazení: 2188 poslední aktualizace: 16.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
O PROJEKTU

 

V rámci projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK) vznikly internetové stránky věnované teorii evaluace a jejímu praktickému využití.

Zde naleznete nejen články věnované teorii evaluace, ale také evaluační nástroje určené k dalšímu praktickému využití. Rubrika "teorie evaluace" se snaží vymezit primární prevenci jako takovou a dále definovat jednotlivé typy evaluace. V rubrice "nástroje pro evaluaci" naleznete samotné nástroje / dotazníky zaměřené na užívání drog a další rizikové chování.


Tento článek vznikl za podpory projektu, který je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republiky.


111