1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 16.05.2022

Ekonomická kvantifikace společenských nákladů užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v podmínkách ČR

 

Řešitel projektu

Doc. Ing. Beáta Gavurová, Ph.D., MBA, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Úřad vlády České republiky

 

Číslo projektu

A-86-19

 

Doba řešení

1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Anotace

Cílem projektu je vytvořit komplexní metodiku a na jejím základě kvantifikovat společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v kontextu České republiky. Vypracovaná metodika bude mít dál několik výstupních dimenzí:

1. Umožní pravidelně kvantifikovat komplexní společenské náklady užívání zkoumaných návykových látek.

2. Poskytne nastavení jednoduchého systému sběru dat od relevantních institucí.

3. Umožní vytvořit systém pro vývoj komplexní dynamické databáze pro jednotlivé nákladové položky pro pravidelné vyhodnocování výstupních hodnot, jakož i pro vývoj nových indikátorů (tj. benchmarků pro národní a mezinárodní komparační analýzy).

4. Umožní nastavit specifické evaluační mechanismy intervenčních programů hlavně v oblastech, kde už byly/pravidelně jsou intervence realizovány, anebo jsou plánované.

5. Umožní vytvořit specifické indikátory sledující stav a vývoj odvratitelné (preventabilní) mortality u diagnóz souvisejících s užíváním alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR.


Publikace

Gavurová, B., Kováč, V., Kulhánek, A., Barták, M. (2020). Territorial Distribution of Alcohol and Drug Addictions Mortality Concerning Regional Disparities in the Slovak Republic from Year 1996 to Year 2015. Adiktologie, 19(3), 125–134; doi 10.35198/01-2019-003-0005.

Gavurova, B., Tarhaničova, M., Kulhanek, A. (2019). The Regional Differences in Mortality Attributable to Tobacco in the Czech Republic in 2017. Adiktologie, 19(4), 213–220; doi 10.35198/01-2019-004-0005.Podpořeno z programu Protidrogová politika z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR, reg. č. projektu A-86-19.

 

počet zobrazení: 1385 poslední aktualizace: zouharova, 16.05.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.