1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Evropský index závažnosti návykového chování (European Addiction Severity Index, EuropASI)

 

Informace pro uživatele

Autoři: Blacken, P.; Hendriks, V.; Pozzi, G.; Tempesta, E.; Hartgers, C.; Koeter, M.; Fahrner, E.M.; Gsellhofer, B.; Küfner, H.; Kokkevi, A.; Uchtenhagen, A.

Rok publikování: 1994

Autoři české verze (překlad): Kubička, L. & Csémy, L.

Popis: EuropASI je objektivní strukturované interview prováděné mezi tazatelem a klientem. Rozhovor obsahuje 200 položek v 6 subškálách. Hodnotitel používá desetibodovou škálu, na které hodnotí míru problémů klienta.

Účel/použití: Nástroj byl vytvořen za účelem poskytnutí základních diagnostických informací o klientově problémech souvisejících s užíváním návykových látek před, během a po léčbě a zhodnocení změny v klientově stavu a výsledcích léčby.

Hodnocené oblasti:

  • základní údaje,
  • zdravotní stav,
  • užívání návykových látek (alkohol/drogy),
  • zaměstnání, podpora,
  • rodina, sociální vztahy,
  • právní anamnéza,
  • psychiratrická, psychologická anamnéza.

Nástroj byl vytvořen za účelem objasnění sedmi oblastí u uživatelů návykových látek. Každá z těchto dimenzí zahrnuje celoživotní ukazatele, které mohou sloužit jako proměnné a ukazatele posledních 30 dní, který slouží k porovnání výchozího stavu a výsledku. Také zahrnuje klinické posouzení a posouzení klienta v oblasti závažnosti problému v jednotlivých oblastech.

Populace: Dospělí

Délka administrace: Administrace interview trvá přibližně 45 minut.

Výhody: Kromě měření závažnosti v 6 oblastech měří EuropASI také stupeň klientových problémů a klientovu motivaci k léčbě v každé z oblastí, současně poskytuje pohled tazatele na potřebnost intervence.Měří stupeň klientova popření nebo mylného výkladu jeho situace a chování.

Limity: Chybí měření procesů souvisejících s výsledky. Školení v administraci tohoto nástroje má vysoké nároky a je drahé.

Autoři poukazují na velmi dobrou validitu i reliabilitu nástroje. K tomuto tématu se vyjadřuje článek Mököly (2004), kde zmiňuje, že mnohé studie validitu a reliabilitu neprokázaly, jiné naopak velmi dobře, existují však rozpory a nedá se jednoznačně říci, že ve všech oblastech nástroj kritéria splňuje.

Literatura a odkazy:

GGDAT Treatment and Care Sub Group: Report on Assessment and Outcome Monitoring for Addiction Treatment Services.

Kokkevi A., & Hartgers C. (1995). EUROPASI: European Adaptation of a Multidimensional Assessment Instrument for Drug and Alcohol Dependence, Eur Addict Res, 1(4), p.208-210.

Kubička, L., & Csémy, L. (rok neuveden). Evropský index závažnosti návykového chování. EuropASI – česká verze. Praha: Psychiatrické centrum Praha.

Mököla, K. (2004). Studies of the reliability and validity of the Addiction Severity Index.Addiction, 99, 398-410. Society for the Study of Addiction.

The Scottish Government (2011). Integrated Care for Drug Users assessment: Digest of Tools Used in the Assessment Process and Core Data Sets. EuropASI. Staženo z: http://www.scotland.gov.uk/Publications/2003/05/17143/21900, cit. 12.7. 2011

Přílohy:

Kubička, L., & Csémy, L. (rok neuveden). EuropASI – česká verze. Pokyny k aplikaci rozhovoru EuropASI a zácviku. Psychiatrické centrum Praha.


KE STAŽENÍ:

EuropASI – formulář pro rozhovor ČJ

EuropASI – manuál ČJ

EuropASI – formulář pro rozhovor EN

EuropASI – manuál ENVznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

počet zobrazení: 1508 poslední aktualizace: 16.01.2019
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.