1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Harm reduction a alkohol

Citace

Vavrinčíková, L. (2012). Harm reduction a alkohol. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Klíčová slova

harm reduction, alkohol, minimalizace rizik, návyková látka, adiktologické služby

Abstrakt

Z dostupných epidemiologických dat je zřejmé, že pravidelně narůstá počet uživatelů alkoholu a snižuje se počet lidí, kteří s problémovou konzumací alkoholu vyhledají odbornou pomoc. Faktem, které z uvedené problematiky činí významný veřejně-zdravotní problém, věnujeme pozornost hned v úvodě textu o harm reduction intervencích zaměřených na uživatele alkoholu. Epidemiologické údaje vytvářejí rámec pro síť adiktologických služeb, mají potenciál iniciovat změny v tradičním systému pomoci uživatelům alkoholu a návykových látek obecně.

Alkohol je v ČR dlouhodobě nejužívanější návykovou látkou, prevalence užití v posledních 30 dnech v obecné populaci je v porovnání se srovnatelně škodlivými drogami vyšší sto a vícenásobně. Kombinace vysokého stupně potenciální škodlivosti alkoholu a vysoké míry rozšíření jeho užívání vede k úvaze, že právě u alkoholu je uplatňování harm reduction přístupu žádoucí. Minimalizace rizik v souvislosti s alkoholem v souladu s diskursem „veřejného zdraví“ je také prioritou Evropské Unie.

Všechny intervence v oblasti užívaní návykových látek (legálních i nelegálních) de facto usilují o předcházení poškozením spojených s užíváním návykových látek, na úrovni jednotlivce i společnosti. Pro dosažení tohoto společného cíle však jednotlivé přístupy používají jiné prostředky, jejichž výběr a aplikace jsou ovlivněny tím, jak jejich zastánci užívaní návykových látek vnímají nebo jaký význam mu přisuzuji. Na rozdíl od přístupů snižovaní nabídky drog a snižování poptávky po nich se přistup harm reduction nezaměřuje na snižování počtu uživatelů návykových látek nebo na snižování užívaní. Intervence se zaměřuji na způsoby, jak jsou návykové látky (alkohol) užívány, respektive na snižování rizik s jejich užíváním spojených, jež mohou potenciálně vést ke zdravotním nebo sociálním poškozením. Tím intervence harm reduction podporuji méně rizikové chování u lidí, kteří alkohol užívají, a tak přispívají ke snižování možných nepříznivých dopadů užívaní návykových látek nejenom na jejich uživatele, ale i na společnost.

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


 

KE STAŽENÍ:

Kniha

 

počet zobrazení: 526 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.