1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Harm reduction a užívání tabáku

Citace

Vavrinčíková, L. (2012). Harm reduction a užívání tabáku. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Klíčová slova

harm reduction, tabák, minimalizace rizik, návyková látka, adiktologické služby

Abstrakt

Kouření tabáku a z něho vyplívající nikotinová závislost je jednou z nejrozšířenějších drogových závislostí v České republice. Co se týče mortality, řadí se k legálnímu alkoholu a teprve daleko za nimi následují počty úmrtí spojené s užíváním jiných nelegálních návykových látek. Ve vyspělém světě zůstává kouření cigaret nejvýznamnější odstranitelnou příčinou úmrtí. WHO udává, že žádný jiný konzumní produkt není tak nebezpečný a nezabíjí tolik lidí jako tabákové výrobky.

Kouření tabáku jako nejrozšířenější způsob jeho užívání je hlavní příčinou vzniku a úmrtí na různá kardiovaskulární, respirační a nádorová onemocnění a významně zvyšuje riziko dalších nemocí. Kouření neohrožuje pouze samotné kuřáky, ale i další osoby. Právě identifikace účinků pasivního kouření posiluje snahy o zákaz kouření na veřejných místech a již realizované restriktivní opatření. Nikotin ve vzniku většiny onemocnění a sociálních důsledků v souvislosti s kouřením hraje pouze malou nebo nulovou roli, tenhle fakt můžeme považovat za východiskový z hlediska přístupu harm reduction – minimalizaci škod spojených s užíváním tabáku (angl. tobacco harm reduction – THR). Kombinace vysokého stupně potenciální škodlivosti užívání tabáku (zejména kouření) a vysoké míry rozšíření jeho užívání vede k úvaze, že zvlášť u tabáku je uplatňování pragmatického harm reduction přístupu žádoucí.

Intervence harm reduction, které v textu prezentujeme, se zaměřují na způsoby, jak je tabák užíván, respektive na snižování rizik s jeho užíváním spojených, jež mohou potenciálně vést ke zdravotním nebo sociálním poškozením. Tímto přístupem intervence harm reduction podporuji méně rizikové chování u lidí, kteří tabák užívají (kouří), a tak přispívají ke snižování možných nepříznivých dopadů užívaní návykových látek (tabáku) nejenom na jejich uživatele, ale i na společnost.

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


 

KE STAŽENÍ:

Kniha


 

počet zobrazení: 289 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.