1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze

Výsledky vyhledávání

Na hledanou frázi „ambulance dětské a dorostové adiktologie“ bylo nalezeno 5 článků.
zouharova 01.06.2021

AMBULANCE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ ADIKTOLOGIE

Ambulance dětské a dorostové adiktologie je prvním specializovaným zdravotnickým zařízením ambulantního typu úzce zaměřeným na oblast závislostí, závislostních poruch a s nimi souvisejících komplikací u dětí a dorostu. Ambulance je součástí segmentu ambulantních služeb Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.
Ambulance je určena dětem a mladistvým, kteří mají problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, počítače atd.). Její činnost předpokládá úzkou spolupráci jak s rodiči a blízkými osobami, tak se sítí dalších specializovaných institucí. Pro dlouhodobější spolupráci je třeba alespoň základní motivace pacientů a blízkých pro spolupráci na diagnostice a léčbě.

21

Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy. 

787

zouharova 02.11.2021

PŘED PRVNÍ NÁVŠTĚVOU JE VŽDY NUTNÉ SE OBJEDNAT!


ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE


KONTAKT | lenka.stastna@vfn.cz | jakub.minarik@vfn.cz

poskytuje ambulantní diagnostickou, preventivní, poradenskou a edukativní péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, problémové uživatele či osoby experimentující s drogami. Současně se věnujeme klientům s nelátkovými závislostmi, jako je závislost na jídle, workoholismus či gambling. Jedná se o bezplatnou odbornou ambulanci s možností zachování anonymity. Ambulance funguje jako první místo kontaktu pacienta se službami Kliniky adiktologie a v rámci poradenství je pacientovi doporučen další postup v léčbě a předány kontakty na příslušná oddělení či další specialisty. Před první návštěvou je nutné se objednat.

21


AMBULANCE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ ADIKTOLOGIE

KONTAKT | 224 968 253 | addambulance@vfn.cz

je prvním specializovaným zdravotnickým zařízením ambulantního typu úzce zaměřeným na oblast závislostí, závislostních poruch a s nimi souvisejících komplikací u dětí a dorostu. Jedná se o pilotní projekt ověření konceptu adiktologické ambulance (vytvořené původně pro dospělé pacienty) adaptované pro cílovou skupinu do 18 let věku. Ambulance je součástí segmentu ambulantních služeb Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. Před první návštěvou je nutné se objednat.

21


 

AMBULANCE PRO ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI (ALKO ambulance)

KONTAKT | 224968214, 224968221, 224968236 | ambulance.zavislosti@vfn.cz

Zajišťuje ambulantní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči pro osoby závislé na alkoholu, problémové uživatele alkoholu a osoby experimentující s alkoholem motivované ke změně stávajícího stavu a užívání alkoholu (snížení spotřeby, abstinence). Jedná se o odbornou zdravotnickou ambulanci, nikoliv o anonymní kontaktní a poradenskou službu.

 

21


 

AMBULANCE PRO NEALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI (TOXI ambulance)

KONTAKT | 22496-8207 nebo 22496-8208

nabízí ambulantní preventivní, diagnostickou, léčebnou péči pro uživatele nealkoholových drog. Dále poskytuje specializovanou psychiatrickou péči, individuální a skupinovou psychoterapii systematickou, motivační rozhovory, nedílnou součástí služby je péče internistou - gastroenterologem v prostorách ambulance. Pro závislé na opoidech je poskytována komplexní substituční léčba vysokoprahového charakteru Suboxonem osobám starším 18let. K vyšetření nutno mít kartičku platného pojištění, doklad totožnosti a regulační poplatek.

 

21


 


zouharova 19.05.2021

Publikace pracovníků za rok 2016

Seznam publikací pracovníků kliniky adiktologie za rok 2016.

zouharova 15.06.2022

Organizační struktura KLINIKY ADIKTOLOGIE 1. LF UK a VFN


Kliniku řídí přednosta, jemuž podléhá zástupce klinický provoz, zástupce pro vědu a výzkum a doktorský studijní program, zástupce pro výuku a zástupce pro ekonomiku. Zástupce pro léčebnou péči je nadřízeným vedoucím oddělení a tito řídí přidělené sekundární lékaře na jednotlivých odděleních kliniky.


Klinika poskytuje výuku studentům 1. lékařské fakulty UK v Praze a léčebnou péči závislým pacientům. 


Léčebná část kliniky je rozdělena na jednotlivé oddělení a ambulance:

a. Detoxifikační oddělení vedoucí lékař: MUDr. Barbora Košudová, staniční sestra: Mgr. Martina Kudrnová

b. Dětské a dorostové detoxifikační centrum 

c. Lůžkové odddělení muži vedoucí: Mgr. Jitka Debnárová, staniční  sestra: Bc. Hana Kudrnovská

d. Lůžkové oddělení ženy vedoucí lékař: MUDr. Olga Pecinovská, staniční  sestra: Bc. Jana Gluzová

e. Centrum substituční léčby vedoucí adiktolog: Mgr. Andrea Sudíková, staniční sestra: Jiřina Poláková

f. Ambulance pro alkoholové závislosti vedoucí lékař: MUDr. Kateřina Jandečková, sestra: Bc. Maria Jánošová

g. Ambulance pro nealkoholové závislosti vedoucí lékař: MUDr. Vladimír Kmoch, sestra: Jana Fialková

h. Centrum pro psychoterepii a rodinnou terapii vedoucí lékař: MUDr. Pavel Bém

i. Adiktologická ambulance vedoucí adiktolog Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.

j. Ambulance dětské a dorostové adiktologie vedoucí adiktolog Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.

k. Krajská adiktologická ambulance u Apolináře vedoucí lékař: MUDr. Kateřina Jandečková, sestra: Maria Jánošová


Univerzitní část je rozdělena na dvě oddělení:

1. oddělení

2. oddělení

Kontakty na pracovníky univerzitní části  naleznete  zde.

Seznam pedagogů naleznete zde.

Jak to vypadá na zahradě

2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181  2182
zouharova 19.05.2021

Publikace pracovníků za rok 2019

Seznam publikací pracovníků kliniky adiktologie za rok 2019.

.

474

 

    681