1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 14.04.2021

Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action — IMPRESA

Řešitel projektu 

Mgr. Benjamin Petruželka, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel 

European Union’s Justice Programme – Drugs Policy Initiatives

Číslo projektu 

957715 – IMPRESA – JUST-2019-AG-DRUGS

Doba řešení 

1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Anotace

V EU se v současnosti rozšiřuje užívání metamfetaminu a prevence v této oblasti je nedostatečně rozvinutá. Chybí též porozumění tomu, jaké postupy prevence fungují v jakém kontextu, kdy a konkrétně pro jakou cílovou skupinu. Tento multidisciplinární translační projekt zprostředkuje zevrubné porozumění translačnímu procesu osvědčených postupů prevence užívání metamfetaminu. Projekt si klade za cíl přispět ke snížení škod souvisejících s metamfetaminem v celé Evropě a k prevenci dalšího šíření epidemie užívání metamfetaminu tím, že poskytne efektivní model přenosu znalostí pro všechny postižené regiony v EU, a to na základě:

a) rešerše a syntézy nejnovější evidence v oblasti prevence užívání metamfetaminu, což umožní výběr nejvhodnější strategie prevence založený na důkazech;

b) navázání partnerství s více zúčastněnými stranami (včetně místních orgánů, výzkumných pracovníků a občanské společnosti, např. poskytovatelů služeb a uživatelů) v pěti městech EU (v České republice, na Slovensku, v Německu, Polsku a Litvě), přičemž tato partnerství ovlivní design preventivních balíčků, které budou posléze implementovány a vyhodnoceny;

c) přizpůsobení a aplikace osvědčených postupů prevence užívání metamfetaminu v pěti pilotních městech EU;

d) vyhodnocení translačního procesu a dopadu intervenčních balíčků na veřejné zdraví;

e) šíření výsledků projektu.


 Publikace a výstupy studie


 Podpořeno Evropskou komisí: European Union´s Justice Programme – Drugs Policy Initiatives

 

  1132

počet zobrazení: 1140 autor: zouharova, poslední aktualizace: zouharova, 14.04.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.