1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Kočičí zahrada. Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování | Metodika pro učitele

Citace

Exnerová, M., Kaufová, T., & Skácelová, L. (2012). Kočičí zahrada. Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Klíčová slova

kočky, prevence, rizikové chování, sociální dovednosti, základní škola

Abstrakt

Jedná se o velice zdařilou metodiku, která vyplňuje velkou poptávku po preventivních programech pro žáky 1. stupně a lze ji jistě doporučit k uvedení do praxe. Metodika je jasně a přehledně sestavena, pedagogové jsou srozumitelně seznámeni, jak s jednotlivými lekcemi a tématy pracovat. V úvodním setkání jsou žáci seznámeni s hlavními postavami koček v jednotlivých lekcích a konkrétním způsobem preventivní práce. Za velice zdařilou považuji variantu seznámení se s kočkami, kdy děti samy kreslí jednotlivé kočky podle charakteristik; jsou tak vtaženy do příběhu a motivovány s příběhem pracovat. Za velice přínosné pro praktické využívání metodiky také považuji konkretizaci cílů v úvodu každé lekce a nabídku otázek stimulujících diskuzi s žáky nad daným tématem.

(Mgr. Lenka Macková)

Hlavní přínos metodiky spatřuji v tom, že velmi přehledným, názorným a srozumitelným způsobem popisuje konkrétní návod postupu při práci se třídou. Zcela odpovídá dané věkové skupině a je velmi nápaditá. Dotýká se většiny důležitých témat, se kterými děti v tomto věku přicházejí do kontaktu. Nevyhýbá se ani tématům ztráty blízké osoby, vyčleňování z kolektivu a (ne)tolerance a děti jsou s nimi konfrontovány citlivým, neohrožujícím způsobem. Velkou výhodou je, že pro pedagoga nejsou předkládané instrukce závazné a dávají prostor i pro jeho vlastní zkušenosti a tvořivost. Zároveň poskytují oporu a srozumitelné provázení při použití metody. Metodiku považuji za velmi inspirující a užitečnou při práci s žáky 1. stupně ZŠ.

Materiály potřebné pro realizaci metodiky jsou dostupné všem zájemcům po proškolení.

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


 

počet zobrazení: 652 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.