1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.07.2020

Kohorta žen užívajících metamfetamin, heroin a žen v opiátové substituci během těhotenství: neonatální a dlouhodobé následky pro dítě

Řešitel projektu

Doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

Číslo projektu

AZV – 16 28157A

 

Doba řešení

2016–2019

Anotace

Závislost na metamfetaminu a opioidech je u těhotných žen významným veřejnozdravotním problémem i v mezinárodním měřítku, spojeným s vysokými zdravotními a sociálními dopady na ženy a děti. Studie se zaměřuje na neonatální a dlouhodobé následky u dětí vystavených působení nelegálních drog nebo opiátové substituční léčbě (OMT) během fetálního života u rozsáhlé kohorty českých těhotných žen. Design studie je kohortová retrospektivní studie, jako zdroje dat jsou využity národní zdravotní registry, resp. údaje z pěti národních zdravotních registrů a dvou národních informačních systémů. Studie je unikátní extenzivním využitím národních zdravotních registrů pro sledování dlouhodobých zdravotních následků u dětí exponovaných prenatálně drogám a OMT svých matek.

 

Publikace a výstupy studie

GABRHELÍK, Roman - NECHANSKÁ, Blanka - MRAVČÍK, Viktor ...et al. A Unique Opportunity to Study Short- and Long-Term Consequences in Children Prenatally Exposed to Illicit Drugs and Opioid Maintenance Treatment Using Czech and Scandinavian Registers. Central European Journal of Public Health, 2016, 24 (3), 248-251. ISSN 1210-7778. DOI 10.21101/cejph.a4474.

 

HANDAL, Marte - NECHANSKÁ, Blanka - SKURTVEIT, Svetlana ...et al. Prenatal exposure to opioid maintenance treatment and neonatal outcomes: Nationwide registry studies from the Czech Republic and Norway. Pharmacology Research and Perspectives [online], 2019, 7 (5), e00501. ISSN 2052-1707. DOI 10.1002/prp2.501.

 

MRAVČÍK, Viktor - FLORIAN, Z. - NEČAS, V. ...et al. Infekční a další somatická komorbidita problémových uživatelů drog - výsledky průřezové studie s lékařským vyšetřením. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 2016, 65 (1), 56-62. ISSN 1210-7913.

 

MRAVČÍK, Viktor - JANÍKOVÁ, Barbara - DRBOHLAVOVÁ, Barbora ...et al. The complex relation between access to opioid agonist therapy and diversion of opioid medications: a case example of large-scale misuse of buprenorphine in the Czech Republic. Harm Reduction Journal, 2018, 15 (December), 60. ISSN 1477-7517. DOI 10.1186/s12954-018-0268-0.

 

MRAVČÍK, Viktor - CHOMYNOVÁ, Pavla - JANÍKOVÁ, Barbara ...et al. Methamphetamin in der Tschechischen Republik - Geschichte und Gegenwart. In: STÖVER, Heino - DICHTL, Anna - GRAF, Niels. Crystal Meth. Prävention, Beratung und Behandlung. 1 vyd. Frankfurt nad Mohanem: Fachhochschulverlag, 2017, s. 19-48. ISBN 978-3-943787-84-9.

 

MRAVČÍK, Viktor - CHOMYNOVÁ, Pavla - NECHANSKÁ, Blanka ...et al. Alcohol use and its consequences in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health, 2019, 27 (Suppl.), S15-S28. ISSN 1210-7778. DOI 10.21101/cejph.a5728.

 

NECHANSKÁ, Blanka - MRAVČÍK, Viktor - SKURTVEIT, Svetlana ...et al. Neonatal outcomes after fetal exposure to methadone and buprenorphine: national registry studies from the Czech Republic and Norway. Addiction, 2018, 113 (7), 1286-1294. ISSN 0965-2140. DOI 10.1111/add.14192.

 

NORDT, Carlos - WIESSING, Lucas - KUIJPERS, Wil ...et al. Long-Term Opioid Agonist Treatment Participation after First Treatment Entry is Similar across 4 European Regions but Lower in Non-Nationals. European Addiction Research, 2018, 24 (4), 173-183. ISSN 1022-6877. DOI 10.1159/000490529.

 

SKURTVEIT, Svetlana - NECHANSKÁ, Blanka - HANDAL, Marte ...et al. Hospitalization of children after prenatal exposure to opioid maintenance therapy during pregnancy: a national registry study from the Czech Republic. Addiction, 2019, 114 (7), 1225-1235. ISSN 0965-2140. DOI 10.1111/add.14576.

 

MALINOVSKÁ, J., MRAVČÍK, V. Problem Opioid Use in the Czech Republic from a Historical Perspective: Times are Changing but Opioid Pharmaceuticals Remain. Adiktologie, 18 (3-4), 215-222.

 

HANDAL, M., NECHANSKA, B., SKURTVEIT, S., MAHIC, M., MRAVCIK, V., & GABRHELIK, R. Hospitalization of children after prenatal exposure to methadone and buprenorphine: National registry studies from Czech Republic. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 27, 233-233.

 

MRAVČÍK, V., NECHANSKA, B., GABRHELÍK, R., HANDAL, M., MAHIC, M., & SKURTVEIT, S. (2020). Socioeconomic characteristics of women with substance use disorder during pregnancy and neonatal outcomes in their newborns: A national registry study from the Czech Republic. Drug and Alcohol Dependence, 209, 9. doi:10.1016/j.drugalcdep.2020.107933

 

GABRHELÍK R., SKURTVEIT, S., NECHANSKÁ, B., HANDAL, M., MAHIC, M., MRAVČÍK, V. (2020). Prenatal Methamphetamine Exposure and Adverse Neonatal Outcomes: A Nationwide Cohort Study. European Addiction Research. DOI: 10.1159/000509048

 

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 16 – 28157A.

 

počet zobrazení: 1599 poslední aktualizace: zouharova, 28.07.2020
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.