1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 21.04.2020

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Citace

Miovský, M. (Ed.) (2013). Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Klíčová slova

adiktologie, koncepce, služby pro uživatele drog

Abstrakt

Publikace prezentuje koncepci specializovaných adiktologických služeb pro uživatele psychoaktivních látek a patologické hráče. Koncepce zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a usiluje o optimální využití potenciálu již existující sítě ambulantních i pobytových/rezidenčních služeb. Specializovaná adiktologická péče má několik rovin a typů, což je dáno různým charakterem služeb, přítomností několika zákonných rámců, prostředím jejich poskytování a různorodostí odborností, které se při péči o uživatele návykových látek a/nebo patologické hráče střetávají.
Koncepce definuje síť specializovaných adiktologických služeb, jejíž těžiště bude z jedné části spočívat v resortu zdravotnictví, z druhé části v resortu práce a sociálních věcí a jejíž články budou poskytovat zdravotní péči v oboru adiktologie jako hlavní nebo podstatnou část své činnosti a současně zajistí odpovídající kombinaci s péčí sociální v rámci společných a nedělitelných specializovaných provozů definovaných certifikačními standardy (Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby, 2012).

Citace

Macková, L., Skácelová, L. a kol. (2012). Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Klíčová slova

specializační studium, školní metodik prevence, metodická příručka, primární prevence

Abstrakt

Cílem odborných seminářů vzdělávacího kurzu pro realizátory primární prevence je seznámit účastníky s teorií prevence rizikového chování, vybavit je praktickými dovednostmi, a naučit je používat pro svou práci v oblasti školní prevence efektivní metody práce.
Po absolvování vzdělávacího programu by měl být pedagog, lektor primární prevence vybaven:

 • základními informacemi – teorií k dané problematice
 • dovednostmi jak pracovat s různými věkovými skupinami s určitou mírou rizikového chování, schopnostmi motivovat mládež ke zdravému životnímu stylu
 • schopnostmi využívat efektivních nových metod práce v primární prevenci
 • absolvent by měl umět řešit konkrétní případy výskytu rizikových forem chování směrem k mládeži, rodičům i škole, školskému zařízení, s ohledem na stávající právní úpravy
 • schopností vést rozhovor s žákem a rodiči v případě řešení přítomného problému
 • poskytovat mládeži informace o tom, kde hledat pomoc při řešení problémů z oblasti rizikového chování
 • uplatňovat efektivní formy práce pro získávání ostatních kolegů, rodičů a jiné veřejnosti ke spoluúčasti při řešení dané problematiky
 • umět vypracovat projekt s ohledem na finanční zajištění preventivní strategie na škole
 • umět používat základní metodiku pro vypracování Minimálního preventivního programu školy či školského zařízení
 • umět hodnotit efektivitu své práce i dosažených cílů programu
 • hledat podporu pro svou práci ŠMP z vnitřních zdrojů ve škole či školském
  zařízení i z vnějších zdrojů.

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

372

 

KE STAŽENÍ:

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

 

počet zobrazení: 3911 poslední aktualizace: zouharova, 21.04.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.