1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících

 

Citace

Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L. & Pavlas Martanová, V. (2015). Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny.

 

Klíčová slova

rizikové chování - škola - školské zařízení - školská prevence - preventivní programy a intervence

Abstrakt

Publikace navazuje na tři monografie zabývající se školskou prevencí rizikového chování a zpracovává téma kvality a efektivity jako součást 15 let budovaného a vyvíjeného systému mezioborově a meziresortně ukotvené prevence. Autoři v úvodu představují základní rámec a kontext ve kterém jsou témata kvality a efektivity v České republice v prevenci rozvíjena. Důraz je v celé knize kladen právě na kontinuitu vývoje celého systému a vazbu témat kvality a efektivity na oblast intervencí, profesionálů a jejich vzdělávání i na praktické aspekty hodnocení. V první části knihy je proto detailně představen systém standardů kvality preventivních intervencí od vzniku pracovní verze v letech 2000-2001, přes první oficiální verzi standardů adiktologických preventivních interevencí, až po současnou verzi z roku 2012. Vedle toho je vysvětlen celý proces vzniku certifikací kvality a základní rámec jejich provádění i dalšího možného vývoje. Ve druhé části knihy jsou popsány praktické příklady realizace evaluací přípravy a procesu a na nich je vysvětlen a demonstrován základní repertoár možností, včetně aplikace smíšených výzkumných plánů. Třetí část knihy je pak věnována původnímu návrhu a originálnímu konceptu hodnocení profesní přípravy a erudice preventivních pracovníků. Celý koncept publikovaný poprvé v roce 2012 stojí na struktuře čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro hodnocení profesionálů v prevenci. Poslední čtvrtá část knihy je pak věnována tématu efektivity. Na příkladech jsou představeny různé možnosti metodologického uchopení tématu (zvoleny byly příklady využívající kvaziexperimentální a experimentální výzkumné plány) u proběhlých úspěšných tuzemských studií.

Publikace byla vydána díky podpoře projektu Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol, školských zařízení na celostátní úrovni (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/530017).

 


KE STAŽENÍ:

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících

počet zobrazení: 2516 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.