1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17.01.2019

Layova škála prokrastinace pro studenty

 

Informace pro uživatele

Autor: Lay, C.

Autor české verze: Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Rok publikování: 2005

Popis: Posuzovací škála prokrastinace pro studenty je sebeposuzovací škálou o 20 položkách, která využívá 5ti bodové Likertovy škály. Respondent vybírá možnost, která jeho situaci subjektivně nejlépe vystihuje (od velmi netypické po velmi typické).

Účel: Zhodnocení, jak jedinci přistupují k situacím, v nichž se musí rozhodovat, konkrétně tendencí k odkládání rozhodnutí.

Použití: Dotazník je administrován respondentům, kteří na pětibodové škále zaškrtávají variantu, která je v konkrétně uvedených situacích nejlépe charakterizuje (velmi typické až velmi netypické). Respondenti by měli uvést odpověď na všechny uvedené otázky.

Populace: Studenti (vysokoškolští, středoškolští).

Délka administrace: V řádu několika minut.

Vyhodnocení: Otázky jsou rozděleny do dvou sad, kdy jedna je skórována opačně než druhá, přidělení otázek k sadě je uvedeno v příloze Vyhodnocení tohoto článku. Možným odpovědím jsou přiděleny bodové hodnoty. Hodnotitel pak jednoduše sečte body u studentem uvedených odpovědí. Pro získané počty bodů je uvedena míra prokrastinace.

Výhody/limity: Nástroj byl přeložen do českého jazyka, byly provedeny jazykové korektury i expertní terminologické korektury. Nástroj také prošel validizací v českých podmínkách. Bohužel zatím chybí data ověřující jeho validitu a reliabilitu. Vyhodnocení dotazníku je pouze orientační.

Literatura a odkazy:

Dotazník s možností otestování najdete na: http://poradna.adiktologie.cz/otestujte-se/?poll_id=6, kde získáte i vyhodnocení svých odpovědí.

Gabrhelík, R. (2008). Akademická prokrastinace: Ověření sebeposuzovací škály, prevalence a příčiny prokrastinace. Disertační práce. FSS, MU Brno. http://is.muni.cz/th/114738/fss_d/Proc_disertace_gab.pdf

Gabrhelík, R., Vacek, J., & Miovský, M. (2006). Prokrastinace: Validizace sebeposuzovací škály na populaci studentů vysokých škol. Československá psychologie, 50(4), 361-371. http://cspsych.psu.cas.cz/result.php?from=481&to=481

Lay, C. H. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of Research in Personality, 20, 474-495. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0092656686901273


KE STAŽENÍ:


Plná verzi dotazníku včetně jeho vyhodnocení v českém jazyce.

Dotazník

Vyhodnocení


Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

počet zobrazení: 2407 poslední aktualizace: 17.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.