1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

LOCAL-PASS – Místní přístupy ke snížení užívání psychoaktivních látek

 

Řešitel

Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Evropská komise (DPIP projekt)

Číslo projektu

JUST/2012/DPIP/AG/3600

Doba řešení

1. 3. 2013–28. 2. 2015

Anotace

Hlavním cílem studie LOCAL-PASS je snížení užívání psychoaktivních látek a spojených rizik v kontextu celé Evropy prostřednictvím vývoje efektivních standardizovaných nástrojů, jež lze využít pro lokální identifikaci, risk-assesment a intervence v oblasti nových trendů užívání návykových látek. Informace dostupné ze standardních monitorovacích nástrojů mohou totiž být vzhledem k rychlému rozvoji nových trendů na drogové scéně neaktuální a tím pádem neefektivní. Studie usiluje o vytvoření standardizovaných nástrojů a doporučení dobré praxe v oblasti i) identifikace, ii) posouzením rizik vývoje nového trendu a iii) vyvinutí intervencí na místních úrovních.

Studie se skládá ze sběru dat, z analýzy dat a z přípravy doporučení pro drogovou politiku z hlediska snižování škod.

(i) Příprava studie

(ii) Sběr dat

(a) Sběr kvalitativních dat – strukturované rozhovory a fokusní skupina s „klíčovými informanty“/60 minut

(b) Sběr kvalitativních dat – dotazník na webu pro tzv. klíčové informanty

(c) Analýza dalších souvisejících obsahů

(iii) Analýza dat, příprava publikací a doporučení pro drogovou politiku

Publikace a výstupy

OTTE, Renée - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - SCHOENMAKERS, A.. The Local PASS Toolkit: A Local approach towards the reduction of PsychoActive Substance uSe. Adiktologie, 2016, 16 (2), 166-171. ISSN 1213-3841.

Local PASS Toolkit Guideline

Identification Guideline

Risk Assesment Guideline

Intervention Guideline

770

 

počet zobrazení: 1119 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.