1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Marihuanové trhy v České republice - vyhodnocení různých přístupů drogové politiky

 

Řešitel

MUDr. Tomáš Zábranský, PhD., Klinika adiktologie 1. LF UK

 

Zadavatel

Foundation Open Society Institute (OSI - ZUG), Global Drug Policy Programme; Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislostí

Číslo projektu

B0094

Doba řešení

2009–2012

 

Anotace

Studie marihuanových trhů si klade za cíl (a) vyhodnotit dopady změny legislativy upravující držení, výrobu a distribuci marihuany srovnáním situace na trhu před a po zavedení nové legislativní úpravy nakládání s konopnými drogami; (b) srovnat tržní vzorce panující na trzích se zcela odlišnými drogovými politikami (Česká republika; Florida USA); (c) popsat tržní procesy a sociální sítě spojené se získáváním marihuany na uživatelské úrovni a tak objasnit dostupné informace o marihuanových trzích z celopopulační studie užívání návykových látek z roku 2008; (d) analyzovat strukturu velkoprodeje a produkce marihuany a jejích zprostředkovatelů s koncovým trhem a vytvořit model marihuanového trhu v České republice; (d) vytvořit doporučení pro drogovou politiku a doručit je rozhodným institucím v oblasti vymáhání práva a implementace drogové politiky ve vztahu k marihuaně.

V rámci studie bude realizováno 80 polostrukturovaných rozhovorů s účastníky nabídkové a poptávkové strany trhu s marihuanou a dalšími klíčovými informanty v (i) pilotní fázi, (ii) v období před účinností nového TZ, a (iii) s odstupem dvou let po zavedení legislativy. Účast ve studii je plně anonymní. Respondentům je poskytnuta přiměřená finanční kompenzace za čas strávený účastí ve studii a za doporučení studie dalším respondentům, kteří se studie zúčastní. Součástí studie je také filmový dokument, jehož cílem je představit specifickou kulturu užívání a získávání marihuany v České republice.

 

Publikace a výstupy projektu

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš - VACCARO, Christian. Marijuana Markets in the Czech Republic and in the U.S. - different drug policy approaches and harms. In: Abstract Book, Beyond Borders, 8th National Harm Reduction Conference. 1 vyd. Austin, Texas, USA: Harm Reduction Coalition, 2010, 1., s. 94-94. ISBN 0-000-00000-0.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Marijuana Markets in the Czech Republic and in the U.S. – different low level drug policy approaches and harms. In: Adiktologie. 2010, s. 27-28. ISSN 1213-3841.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Marijuana markets in the Czech Republic and in the U.S. - different drug policy approaches and harms. In: Fifth Annual Conference of the International Society for the Study of Drug Policy, Book of abstracts. 1 vyd. Utrecht: Trimbos Instituut, 2011, Book of Abstracts, s. 33-33. ISBN 0-000-00000-0.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Marihuanové trhy v České republice a v USA - dopad drogových politik veřejného zdraví. In: Kniha abstrakt AT konference 2011 – Závislosti a veřejné zdraví. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011, Sborník abstrakt, s. 0-0. ISBN 80-86620-38-7.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - VACCARO, Christian. “A Friend With Weed Is a Friend Indeed”: Understanding the Relationship Between Friendship Identity and Market Relations Among Marijuana Users. Journal of Drug Issues, 2013, 43 (3), 289-313. ISSN 0022-0426. DOI 10.1177/0022042613475589.

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 1106 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.