1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 15.03.2023

Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování

Řešitel projektu

Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Číslo projektu

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002489

 

Doba řešení

1. 9. 2017–30. 9. 2022

Anotace

Obor adiktologie prochází dynamickým vývojem a Ph.D. studijní program oboru adiktologie je nucen progresivně reagovat na trendy v mezinárodním výzkumu a postgraduálním vzdělávání budoucích vědecko-výzkumných kapacit. Cílem projektu je inovovat doktorský studijní program adiktologie v oblasti vědy a výzkumu, tj. kontinuálně zvyšovat znalosti, dovednosti a kompetence studentů a posílit kapacity akademických pracovníků ve schopnostech vést a odborně připravovat studenty v oblasti špičkové vědy. V návaznosti na to je dalším cílem projektu připravit studentům odpovídající podmínky pro zahájení špičkové vědecko-výzkumné práce (na úrovni aplikovaného i základního výzkumu) zejména v oblastech elektronického zdraví (eHealth a mHealth aplikací), diagnostiky a evaluace, výzkumu rehabilitace kognitivních dovedností a v oblasti inovativních preventivních intervencí (neuroprevence a elektronická prevence).

V širším měřítku povedou výsledky výzkumné činnosti k dalšímu zlepšování kvality a efektivity poskytovaných služeb cílovým skupinám v oboru adiktologie.

Výstupy

Souhrnná informace o realizaci projektu

763


 

počet zobrazení: 1225 poslední aktualizace: zouharova, 15.03.2023
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.