1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Nové drogy – analýzy trhu, epidemiologie užívání a identifikace možností pro snižování škod

 

Řešitel

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph. D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Ministerstvo zdravotnictví ČR – Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III

Číslo projektu

NT14064

Doba řešení

1. 5. 2013–31. 12. 2015

Anotace

Hlavním cílem projektu je komplexní analýza užívání tzv. nových syntetických drog (NSD), jež aktuálně ovlivňuje životní styl vulnerabilních skupin populace (především mladistvých a mladých dospělých) v ČR a ve světě. Krátkodobé ani dlouhodobé dopady NSD na zdraví v drtivé většině dosud nejsou známé, a vzhledem k rychlosti vyvíjení nových látek a dynamice jejich šíření jsou obtížně identifikovatelné v dostatečně krátkém čase. Projekt vyvine metodologii pro risk assessment v souvislosti s užíváním NSD, jenž bude spočívat v kombinaci metod epidemiologického, adiktologického a biochemického výzkumu; multidisciplinarita je vzhledem k dynamicky se měnícímu trhu s NSD nutným předpokladem úspěchu. Využije sběru kvantitativních dat v ohrožených populacích, bude analyzovat vzorce užívání a jeho rizika na základě kvalitativní analýzy internetových diskusních fór, identifikuje skutečný obsah dostupných látek s využitím HPLC analýzy a odhadne rozsah užití vybraných NSD v populaci s využitím analýzy odpadních vod.

Publikace a výstupy projektu

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - MRAVČÍK, Viktor. Základní pojmy a charakteristika tzv. nových psychoaktivních látek. In: MRAVČÍK, Viktor - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - DRÁPALOVÁ, Eva - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, Neuveden, s. 8-16. ISBN 978-80-905717-9-2.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - JANÍKOVÁ, Barbara - MRAVČÍK, Viktor. Návrh metodiky práce s uživateli NPS v České republice. In: MRAVČÍK, Viktor - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - DRÁPALOVÁ, Eva - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, Neuveden, s. 101-108. ISBN 978-80-905717-9-2.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Assesing the users' risks of shift towards indoor cannabis cultivation - the case of the Czech Republic. Adiktologie, 2014, 14 (4), 410-418. ISSN 1213-3841.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - JANÍKOVÁ, Barbara - TOMKOVÁ, Alexandra. The Use of New Synthetic Drugs among Problem Drug Users - Prevalence, Patterns of Use, and Related Risks as a Challenge for Harm Reduction Programmes in the Czech Republic. Adiktologie, 2016, 16 (2), 106-119. ISSN 1213-3841.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Transformation of the marijuana market in the Czech Republic - from free of charge outdoor cannabis to competitive market with indoor products. Adiktologie, 2014, 14 (4), 382-391. ISSN 1213-3841.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - MAALSTÉ, Nicole - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. "Should I Buy or Should I Grow?" How drug policy institutions and drug market transaction costs shape the decision to self-supply with cannabis in the Netherlands and the Czech Republic. International Journal of Drug Policy, 2015, 26 (3), 296-310. ISSN 0955-3959. DOI 10.1016/j.drugpo.2014.12.002.

DRÁPALOVÁ, Eva - BĚLÁČKOVÁ, Vendula. Risk Perception of New Psychoactive Substances ("Legal Highs") among their Users. Adiktologie, 2014, 14 (3), 212-227. ISSN 1213-3841.

DRÁPALOVÁ, Eva. Posuzování rizik nových psychoaktivních látek pro legislativní účely. In: MRAVČÍK, Viktor - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - DRÁPALOVÁ, Eva - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, Neuveden, s. 28-36. ISBN 978-80-905717-9-2.

DRÁPALOVÁ, Eva - MRAVČÍK, Viktor - GROHMANNOVÁ, Kateřina. Návrh metodologie procesu posuzování rizik nových psychoaktivních látek pro ČR. In: MRAVČÍK, Viktor - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - DRÁPALOVÁ, Eva - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, Neuveden, s. 37-42. ISBN 978-80-905717-9-2.

GROHMANNOVÁ, Kateřina. Systém včasného varování před novými psychoaktivními látkami. In: MRAVČÍK, Viktor - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - DRÁPALOVÁ, Eva - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, Neuveden, s. 45-53. ISBN 978-80-905717-9-2.

KMETONYOVÁ, Daniela - GROHMANNOVÁ, Kateřina - MRAVČÍK, Viktor. Nabídka nových psychoaktivních látek. In: MRAVČÍK, Viktor - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - DRÁPALOVÁ, Eva - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, Neuveden, s. 80-91. ISBN 978-80-905717-9-2.

KVÍČALOVÁ, Magdaléna - POSPÍCHALOVÁ, Danica - MRAVČÍK, Viktor. Monitoring nových psychoaktivních látek v odpadních vodách. In: MRAVČÍK, Viktor - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - DRÁPALOVÁ, Eva - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, Neuveden, s. 74-78. ISBN 978-80-905717-9-2.

MRAVČÍK, Viktor - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - DRÁPALOVÁ, Eva. Míra a vzorce užívání nových psychoaktivních látek. In: MRAVČÍK, Viktor - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - DRÁPALOVÁ, Eva - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, Neuveden, s. 54-73. ISBN 978-80-905717-9-2.

MRAVČÍK, Viktor - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - GROHMANNOVÁ, Kateřina. Nové psychoaktivní látky a jejich výskyt v České republice. Časopis lékařů českých, 2015, 154 (5), 216-221. ISSN 0008-7335.

ŠTEFUNKOVÁ, Michaela - MRAVČÍK, Viktor - GROHMANNOVÁ, Kateřina. Systém kontroly drog a nových psychoaktivních látek. In: MRAVČÍK, Viktor - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - DRÁPALOVÁ, Eva - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, Neuveden, s. 19-27. ISBN 978-80-905717-9-2.

CERVENY, Jakub - CHOMYNOVÁ, Pavla - MRAVČÍK, Viktor. Cannabis Decriminalization and the Age of Onset of Cannabis Use. Tilburg University. Center for Economic Research. Discussion Paper (Online), 2015, neuveden (January), 1-21. ISSN 2213-9532.

JANÍKOVÁ, Barbara - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ŠUSTKOVÁ, Magdaléna. Dosavadní zkušenosti v práci s uživateli NPS v ČR a v zahraničí. In: MRAVČÍK, Viktor - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - DRÁPALOVÁ, Eva - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, Neuveden, s. 93-100. ISBN 978-80-905717-9-2.

SOPKO, Bruno - SKARUPOVA, Katerina - NECAS, Vlastimil. Estimation of Problem Drug Users in Prague in 2011 from Lowthreshold Data: Modified Capture-Recapture Method, Adjusted for Clients Avoiding Any Identification (Non-Coded Clients). Central European Journal of Public Health, 2016, 24 (1), 39-44. ISSN 1210-7778. DOI 10.21101/cejph.a4096.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - TOMKOVÁ, Alexandra - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Qualitative research in Spanish cannabis social clubs: "The moment you enter the door, you are minimising the risks". International Journal of Drug Policy, 2016, 34 (August), 49-57. ISSN 0955-3959. DOI 10.1016/j.drugpo.2016.04.009.

MRAVČÍK, Viktor - GROHMANNOVÁ, Kateřina - ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Narcotic and Psychotropic Substances Are ... - a Proposal for a Legal Definition of Illicit Drugs in the Czech Republic. Adiktologie, 2016, 16 (2), 156-164. ISSN 1213-3841.

GROHMANNOVÁ, Kateřina - KMETONYOVÁ, Daniela - ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Online Sales of New Synthetic Drugs in the Czech Republic in 2015. Adiktologie, 2016, 16 (2), 120-128. ISSN 1213-3841.

DRÁPALOVÁ, Eva - BĚLÁČKOVÁ, Vendula. Monitoring of Discussion Forums on New Psychoactive Substances in the Czech Republic - Content and Trends. Adiktologie, 2016, 16 (2), 130-142. ISSN 1213-3841.

DRÁPALOVÁ, Eva - GRUND, Jean-Paul - BĚLÁČKOVÁ, Vendula. Evaluating potential hazards of new trends in psychoactive substance use - literature review of "risk assessment" procedures. Adiktologie, 2016, 16 (2), 144-154. ISSN 1213-3841.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - VACEK, Jaroslav - JANÍKOVÁ, Barbara. "Just another drug" for marginalized users: The risks of using synthetic cathinones among NSP clients in the Czech Republic. Journal of Substance Use, 2017, 22 (6), 567-573. ISSN 1465-9891. DOI 10.1080/14659891.2016.1271034.

ČERVENÝ, Jakub - CHOMYNOVÁ, Pavla - MRAVČÍK, Viktor. Cannabis decriminalization and the age of onset of cannabis use. International Journal of Drug Policy, 2017, 43 (May), 122-129. ISSN 0955-3959. DOI 10.1016/j.drugpo.2017.02.014.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - PAŽITNÝ, Martin - DRÁPALOVÁ, Eva. Assessing the impact of laws controlling the online availability of 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV and MXE - outcomes of a semi-automated e-shop monitoring. Drugs: Education, Prevention and Policy, 2018, 25 (2), 109-117. ISSN 0968-7637. DOI 10.1080/09687637.2016.1275526.

 

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NT14064.

 

počet zobrazení: 1388 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.