1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Nové metodologické nástroje pro hodnocení protidrogové politiky

Řešitel

Ing. Jiří Vopravil, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Evropská Unie – program Spravedlnost

Číslo projektu

JUST/2010/DPIP/AG/1410

Doba řešení

1. 3. 2011 - 28. 2. 2013

Anotace

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o drogovém trhu ze strany poptávky ve vztahu s intenzitou užívání jednotlivých látek, sestavení a analýza tabulek pro různé kombinace mezi uživateli a užívanými látkami a vytvoření sady ukazatelů pro monitorování postupů a protidrogových politik pro tato chování. Dále v souvislosti s fungujícími zákony a vývojem drogového trhu na straně nabídky vytvořit efektivní souhrnný ukazatel pro hodnocení akcí a protidrogových politik na snížení nabídky drog.

Studie zahrnuje sedm základních výzkumných oblastí:

  1. Analýza spotřeby a chování uživatelů 
  2. Analýza řetězce nabídky a jeho kriminálního podnikání
  3. Mezinárodní srovnání evropských protidrogových politik na snižování poptávky po drogách
  4. Srovnávací zhodnocení evropských politik a intervencí na snižování nabídky drog
  5. Vytvoření modelu pro odhad spotřeby drog ze strany nabídky
  6. Vyhodnocení ekonomických dopadů trhu s nelegálními drogami
  7. Sestavení souhrnného ukazatele pro hodnocení protidrogových politik a programů pro léčbu a pro snižování kriminality

Publikace a výstupy projektu

Vopravil, J., Běláčková, V., & Rossi, C. (2013). Illicit drug market and its economic impact. In: Illicit drug market and its economic impact. 1. vyd. Rome: UniversItalia. s. 5-75. ISBN 978-88-6507-408-4.

775

 

počet zobrazení: 1206 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.