1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 18.02.2022

Pacienti s diagnózou závislosti na návykových látkách v České republice: trajektorie a participace v léčbě, komorbidita a mortalita

Řešitel projektu

Doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

Číslo projektu

NU20-09-00066

 

 

Doba řešení

2020–2024

Anotace

Užívání návykových látek představuje významný rizikový faktor celkové mortality a morbidity spojený s významnými zdravotními a sociálními následky. Cílem studie je zkoumat úmrtnost, nemocnost a účast v léčbě u pacientů v opiátové substituční léčbě a porovnat je s ostatními kohortami pacientů v léčbě závislosti a s anamnézou závislosti na návykových látkách a s obecnou populací. Designem jde o retrospektivněprospektivní
kohortovou studii využívající národní zdravotnické registry a informační systémy, propojené pomocí anonymizovaného rodného čísla. Studie je unikátní svým rozsáhlým využitím národních zdravotních registrů pro výzkum dlouhodobých dopadů na souboru pacientů v substituční léčbě a u uživatelů dalších návykových látek. Tato studie poskytne podklady k lepšímu pochopení a zvýšení účinnosti léčby a představí doporučení pro zlepšení v oblasti dostupnosti, přístupnosti a finanční dostupnosti léčby závislostí v ČR.

 

Publikace a výstupy studie

Gabrhelík, Roman & Mahic, Milada & Lund, Ingunn Olea & Bramness, Jørgen & Selmer, Randi & Skovlund, Eva & Handal, Marte & Skurtveit, Svetlana. (2020). Cannabis Use during Pregnancy and Risk of Adverse Birth Outcomes: A Longitudinal Cohort Study. European Addiction Research. 10.1159/000510821.

Gabrhelík R, Handal M, Mravčík V, et al. Opioid maintenance treatment in the Czech Republic, Norway and Denmark: a study protocol of a comparative registry linkage study. BMJ Open 2021;11:e047028. doi:10.1136/ bmjopen-2020-047028


 

Podpořeno z Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 - 2026  Ministerstva zdravotnictví. 

počet zobrazení: 1126 autor: zouharova, poslední aktualizace: zouharova, 18.02.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.