1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 11.05.2022

Podpora implementace, evaluace a správa on-line systému evidence preventivních aktivit ve školách a zpracování výstupů v ČR


Řešitel projektu

Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 

Číslo projektu

PRCH-IP-0070/2019

 

Doba řešení

2016–2021

Anotace

On-line systém evidence preventivních aktivit je elektronickým výkazem pro zachycení realizovaných preventivních aktivit a výskytu rizikového chování ve školách. Systém sjednocuje podobu výsledných zpráv v oblasti prevence rizikového chování v celé ČR. Primárně je určen školním metodikům prevence nebo pracovníkům, kteří byli pověřeni koordinací prevence rizikového chování ve škole/školském zařízení (metodici prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, krajští koordinátoři prevence nebo pracovníci oddělení institucionální výchovy a prevence MŠMT). Systém je k dispozici na www.preventivni-aktivity.cz


Výstupy a publikace projektu

Vacek, J., Gabrhelík, R., Rokosová, K., Petrenko, R., Myšková, L. (2019). Prevence rizikového chování ve školách v České republice za školní rok 2017/18: Údaje evidované Systémem evidence preventivních aktivit. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(1), 32–46


Stav a potřeby školské prevence rizikového chování v souvislosti s epidemií covid-19 - YouTubePodpořeno z programového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s reg. č. PRCH-IP-0070/2019.

2048

 

počet zobrazení: 1306 poslední aktualizace: zouharova, 11.05.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.