1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 18.02.2020

Podpora implementace, evaluace a správa on-line systému evidence preventivních aktivit ve školách a zpracování výstupů v ČR

Řešitel projektu

Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 

Číslo projektu

PRCH-IP-0070/2019

 

Doba řešení

2016–2019

Anotace

On-line systém evidence preventivních aktivit je elektronickým výkazem pro zachycení realizovaných preventivních aktivit a výskytu rizikového chování ve školách. Systém sjednocuje podobu výsledných zpráv v oblasti prevence rizikového chování v celé ČR. Primárně je určen školním metodikům prevence nebo pracovníkům, kteří byli pověřeni koordinací prevence rizikového chování ve škole/školském zařízení (metodici prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, krajští koordinátoři prevence nebo pracovníci oddělení institucionální výchovy a prevence MŠMT). Systém je k dispozici na www.preventivni-aktivity.cz

 

 

 

 

Podpořeno z programového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s reg. č. PRCH-IP-0070/2019.

 

počet zobrazení: 511 poslední aktualizace: zouharova, 18.02.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.