1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 13.04.2022

Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné


Řešitel projektu

MUDr. Kateřina Jandečková, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze


Zadavatel 

Ministerstvo zdravotnictví ČR


Číslo projektu 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217


Doba řešení 

1.4. 2021 – 30.9.2022.2020 – 31. 12. 2020

 

Anotace

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala finanční prostředky v rámci Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty na zprovoznění a pilotní ověření ambulance pro adiktologické pacienty (ARP-AD).

Projekt respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče se zaměřením na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním.

Cílem projektu je zajištění péče pro definovanou cílovou skupinu na určitém spádovém území v přirozeném prostředí pacienta i ve vlastních prostorách pracoviště multidisciplinárního týmu.

Zapojení duševně nemocných do léčebného procesu. Přemostění mezi primární péčí (včetně ambulantní psychiatrické péče) a lůžkovou péčí (akutní i specializovanou), přispění tak ke snižování počtu hospitalizací a ke zkracování jejich délky. Spolupráce v rámci svěřeného území s dalšími potřebnými subjekty v zajištění komplexní a včasné péče, maximální společenské integrace a klinického i sociálního zotavení pacientů.

Hlavním záměrem pilotního ověření ve VFN je komplexní transformace současné ALKO ambulance (tým: psychiatr, psycholog, sestra) do podoby víceprahové a multidisciplinárně založené ambulance (tým dále rozšířený o adiktology a psychiatrickou sestru), aplikující původní otestovaný model integrující všechny základní typy ambulantní péče, odpovídající dnešnímu pojetí ARP v rámci Reformy psychiatrie.rum pro výzkum a   

  
  

 Publikace a výstupy studie


 

1206 

Na projekt je poskytována finanční podpora EU a ze státního rozpočtu.

 

 

   

počet zobrazení: 1151 autor: zouharova, poslední aktualizace: zouharova, 13.04.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.