1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Podpora zdraví mladých vězňů "Health Promotion for Young Prisoners" (HPYP)

Řešitel

JUDr. Michaela Štefunková, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC)

Číslo projektu

2009 12 12

Doba řešení

2010–2013

Anotace

Cílem projektu HPYP je rozvíjet a zdokonalovat podporu zdraví u ohrožených mladých lidí ve vězení. Projekt je specificky zaměřen na následnou implementaci nástrojů na podporu zdraví pro mladé vězně v rámci evropských členských států. Tyto nástroje se budou zabývat faktory souvisejícími se zdravím, které se týkají především infekčních nemocí, sexuálního zdraví, duševního zdraví jakož i prevence a léčby užívání drog. Cílovou skupinu tvoří mladí lidé (do 24 let) ve věznicích a vazebních věznicích, včetně nejvíce zranitelných skupin, jako jsou ženy, přistěhovalci, příslušníci etnických minorit a problémoví uživatelé drog.

Více na stránkách www.hpyp.eu

Publikace a výstupy

HPYP-CZ_vyzkumna zprava

Manual podpory zdravi-CZ

778

 

počet zobrazení: 1128 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.