1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Posilování vlivu rodiny: Zvyšování rodinných dovedností s cílem preventivně působit na užívání alkoholu a problémy související s drogami

Název projektu

Posilování vlivu rodiny: Zvyšování rodinných dovedností s cílem preventivně působit na užívání alkoholu a problémy související s drogami (European Family Empowerment: Improving family skills to prevent alcohol and drug related problems)

Řešitel

MUDr. Ladislav Csémy, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Evropská komise (DPIP)

Číslo projektu

JLS/DPIP/2008-2/112

Doba řešení

1. 1. 2010–31.12. 2012

 

Anotace

Hlavní cíle projektu:

Prozkoumat existující fakta o objemu a možnostech posilování rodin při prevenci užívání alkoholu a jiných drog.

Review literatury - které faktory jsou identifikovány, speciální zacílení na mezinárodní a mezikulturní srovnání.

Prozkoumat interakce mezi rodiči a dětmi a na základě toho navrhnout možnosti provádění preventivních aktivit v rámci rodiny.

Zmapovat ochotu/dobrovolnost adolescentů a průchodnost preventivních aktivit ze strany rodičů.

Zmapovat síť a „úroveň" rodičovských organizací a jejich participace ve společenských aktivitách komunity (školy, rodičovské organizace) a s těmito organizacemi spolupracovat v testování perspektivních strategií posilujících protektivní faktory.

Zpracovat strategie „dobré praxe" do jednotné formy - podpora protektivních faktorů v rodině.

Nastavit strategický plán pro diseminaci hlavních zjištění a zajistit jejich rozšíření skrz organizační síť.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách projektu

 

Publikace a výstupy projektu

Doporučení pro rodiče

Doporučení pro profesionály v prevenci

782

 

počet zobrazení: 1022 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.