1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Přehled evaluačních nástrojů

 

Níže lze nalézt názvy jednotlivých evaluačních nástrojů publikovaných v této rubrice, které jsou určeny pro evaluaci preventivních a léčebných programů a pro evaluaci kurzů. Nástroje pro evaluaci preventivních a léčebných programů jsou v tomto přehledu členěny podle věku cílové skupiny – děti a dospívající, dospělí. Přičemž některé z nich jsou určeny pro obě cílové skupiny. Cílem tohoto členění je čtenáři umožnit lepší orientaci v jednotlivých nástrojích a vybrat si konkrétní nástroj, ke kterému si pak nalezne článek v dané rubrice.

Rubrika „Evaluační nástroje obecně“

 • Analýza dokumentů jako evaluační nástroj
 • Dotazník jako evaluační nástroj
 • Ohnisková skupina jako evaluační nástroj
 • Pozorování jako evaluační nástroj
 • Rozhovor jako evaluační nástroj
 • Sociometrie jako evaluační nástroj
 • Znalostní testy jako evaluační nástroj
 • Zpětná vazba jako evaluační nástroj¨

Rubrika „Nástroje pro evaluaci preventivních a léčebných programů“


Cílová skupina děti a mladiství

 • Dotazník CRAFFT - rizikové chování u dětí a dospívajících
 • Dotazník používaný v rámci studie ESPAD – Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách
 • Dotazník KLIT: měření klimatu školní třídy
 • Fagerströmův test nikotinové závislosti je dotazník – adolescenti
 • Chenova škála závislosti na internetu
 • Layova škála prokrastinace pro studenty
 • MODOŠ – Monitorovací dotazníky pro školy
 • Portál evaluačních nástrojů Národního institutu odborného vzdělávání
 • Program SOCIOklima - online diagnostika školních tříd
 • Screeningový dotazník CAGE
 • Screening užívání alkoholu a krátká intervence pro děti a mládež
 • Skríningový dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti
 • Škála závislosti na alkoholu
 • Škála osobnostních rysů představující riziko z hlediska užívání návykových látek – SURPS
 • VFB/DOZ - Dotazník o zanedbávání

Cílová skupina dospělí

 • Dotazník DAST - Screeningový nástroj k určení míry zneužívání návykových látek
 • Dotazník kvality života WHOQOL-BREF a WHOQOL-100
 • Dotazník MAST - Michiganský test alkoholismu
 • Dotazník na patologické hráčství – diagnostika patologického hráčství
 • Dotazník pro zhodnocení rizika přenosu krevně přenosných virových infekcí - BBV-TRAQ
 • Dotazník SF 36 – kvalita života
 • Evropský index závažnosti návykového chování – EuropASI
 • Fagerströmův test nikotinové závislosti je dotazník
 • Chenova škála závislosti na internetu
 • Layova škála prokrastinace pro studenty
 • Maudsley Addiction Profile (MAP)
 • Motivační dotazník jako intervenční a diagnostický nástroj
 • Screeningový dotazník CAGE
 • Skríningový dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti
 • Schwartzova škála hodnocení terapie
 • Škála závažnosti závislosti
 • Škála závislosti na alkoholu
 • Škála závislosti na cigaretách
 • Test pro identifikaci poruch působených užíváním alkoholu (AUDIT)

Rubrika „Nástroje pro hodnocení kurzů“

 • Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (1)
 • Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (2)
 • Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (3)
 • Evaluační dotazník pro hodnocení krátkodobého vzdělávacího kurzu/semináře (1)
 • Evaluační dotazník pro hodnocení krátkodobého vzdělávacího kurzu/semináře (2)
 • Evaluační nástroj pro hodnocení vzdělávacího kurzu nebo preventivního programu
 • Evaluační nástroj pro průběžnou evaluaci Specializačního studia pro školní metodiky prevence
 • Evaluační nástroj pro rámcové hodnocení efektivity Specializačního studia pro školní metodiky prevence¨
 • Evaluační nástroj pro hodnocení kurzu lektorem/lektory
 • Evaluační dotazník pro hodnocení výjezdního vzdělávacího kurzu/semináře
 • Nástroje pro hodnocení vzdělávacích aktivit

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


109

počet zobrazení: 1275 poslední aktualizace: 16.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.