1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Prevence relapsu pro závislá chování – manuál terapeuta

Citace
Wallace, W., Pullin, J., Keaney, F. et Farmer, R. (2008). Prevence relapsu pro závislá chování – manuál terapeuta. Praha: Centrum adiktologie PK 1. LF UK.
Klíčová slova

manuál - relaps - lapsus - recidiva - závislost

Abstrakt

Účelem této publikace, tohoto manuálu je, aby pracovníkům v oblasti závislostí poskytl praktického průvodce pro práci s relapsem. Relaps je prokletím pro všechny, kteří v této oblasti pracují, protože je obecně považován za nejčastější výsledek léčby. Na problém relapsu se výzkum více zaměřil až v posledním desetiletí.

Myšlenka vytvořit manuál vzešla z pokusů uspořádat plány skupin, informace a zpětné vazby od klientů do „balíčku“, který by pomohl vést skupiny členům týmu Poradenské služby pro alkoholické problémy při Fakultní nemocnici v Londýně. Jednalo se multidisciplinární tým složený ze zdravotních sester, lékařů, psychologů, psychiatrů a studentů různých oborů.

Manuál byl vytvořen se záměrem, aby byl praktickým průvodcem pro vedení programů prevence relapsu pro jakýkoli typ závislosti. Je založen na kognitivně behaviorálním modelu relapsu podle Marlatta a Gordona (1985). Pro ty, kdo nejsou seznámeni s tímto modelem, je v manuálu zahrnut také stručný úvod k teorii tohoto přístupu a jeho původu.

Tento manuál popisuje, jak naplánovat a vést skupiny. Každá kapitola obsahuje úvod a poznámky pro terapeuty, časový rozvrh sezení a materiály k rozdávání členům skupiny. Ačkoli je tento manuál zpracován původně pro skupinový režim, model i průběh sezení mohou být snadno převedeny také do individuální práce s klienty.


 

počet zobrazení: 2852 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.