1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Primární prevence rizikového chování ve školství

Citace

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.) (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Klíčová slova

primární prevence, rizikové chování, školský systém

Abstrakt

Kniha Primární prevence rizikového chování ve školství vznikala téměř 4 roky a podílely se na ní více než dvě desítky domácích autorů, reprezentujících různé instituce a tématické oblasti primární prevence. Kniha je v takto komplexním pojetí a způsobu zpracování ojedinělým autorským počinem, který by měl pomoci zlepšit současný stav vzdělávání v primární prevenci i postupné vytváření celonárodního systému preventivních programů ve školách a školských zařízeních. Kniha důsledně reflektuje vývoj na domácí scéně a autoři v ní uvádějí do souvislostí některá základní historická fakta a současně čtenářům přibližují celkový kontext vývoje preventivních programů v České republice. Úkolem autorského kolektivu však současně bylo zasadit domácí vývoj prevence do mezinárodního rámce. Ambicí tedy bylo např. harmonizovat terminologii v primární prevenci a předložit systémové návrhy řešení některých historických koncepčních chyb, které vývoj preventivních programů v naší zemi negativně poznamenaly. Z tohoto hlediska je publikace pokusem popsat současný stav vývoje systému prevence ve školství v České republice, definovat jeho základní teoretický rámec a vysvětlit obtíže jeho aplikační praxe. Autoři se nevyhýbají citlivým otázkám nejen v tom, jaké programy a v jaké kvalitě jsou dnes ve školách často realizovány, ale právě též tomu, jak vypadá, resp. měla by vypadat systémově prováděná kontrola kvality a jaké důsledky s sebou takové hodnocení přináší. Poprvé mají také naši čtenáři možnost seznámit se se všemi základními koncepty prevence, tak jak jsou ve světě definovány a používány. Kniha má proto splnit jak úlohu formativní směrem k širší pedagogické a rodičovské veřejnosti, tak směrem k výuce na pedagogických a dalších fakultách v této oblasti. Dělena je do celkem sedmi hlavních kapitol a obsahuje praktické přílohy s doporučenými postupy ve vybraných modelových situacích. Kniha samozřejmě nemůže suplovat manuál dobré praxe, který bude následovat pro vydání v roce 2011, ale je základním textem strukturujícím danou tématickou oblast. Závěr publikace je laděn více směrem k dalšímu výhledu a k hlavním problémům současného školství v prevenci rizikového chování, kterou jsou zde představeny prostřednictvím širšího rámce klíčového procesu školní socializace a disciplinace.

Publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a stáním rozpočtem České republiky.

KE STAŽENÍ:

Primární prevence rizikového chování ve školství 

počet zobrazení: 7899 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.