1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Případ krizové intervence a následné individuální péče o pacienta závislého na alkoholu v mnohovrstevnaté krizi mimo zdravotnickou instituci

 

Citace
Riesel, P. (2007). Případ krizové intervence a následné individuální péče o pacienta závislého na alkoholu v mnohovrstevnaté krizi mimo zdravotnickou instituci. Praha: Centrum adiktologie PK 1. LF UK v Praze.
Klíčová slova

lapsus - relaps - recidiva - alkoholová závislost

Abstrakt

V tomto, poněkud specifickém učebním textu, seznamuje lékař své čtenáře kazuistikou, která je o společné práci a úsilí lékaře i pacienta. Mimořádná je zde také spolupráce s ošetřujícím lékařem pacienta. Lékař se zde zabývá ideou, že uzdravení pacienta nespočívá pouze v tom, neabstinuje od alkoholu a rozvíjí své schopnosti a dovednosti, ale má se i naučit nejen sám se sebou dobře hospodařit a zacházet, ale naučit se i skromnosti, a dokonce pokoře. Nemá nárokovat nesplnitelné požadavky na to být neustále vyrovnaný, spokojený, úplně zdravý, úspěšný a šťastný, případně i bohatý. Kolísavost těchto fenoménů bývá náplní normálního života. A naopak, má se zaměřit na blaho svých blízkých.

Léčebný cíl, ke kterému má pacient směřovat, tj. osvobodit se od alkoholu a stát se svobodnějším a lepším člověkem, je o to těžší, že vybočuje a mnohdy i přesahuje aspirace, které v naší sekulární, pragmatické a na konzum orientované společnosti jsou obvyklé. Správný je asi názor, že růst osobnosti a sebevytváření se uskutečňuje skrz obtíže a jejich překonávání na cestě k zralosti. Sděluje, že můžeme být lepšími, než jsme, a také spokojenějšími bez drog, neboť máme velké rezervy v rozvoji myšlení, cítění a chápání souvislostí.

Autor se v kazuistice zabývá představením pacienta, průběhem krizové intervence a průběhem individuální péče o pacienta – rodinnou a osobní anamnézou, vývojem užívání alkoholu, předkládá diagnostickou rozvahu, farmakoterapii a představuje nastrukturování léčebného plánu. V následující kapitole autor představuje další průběh péče o pacienta – léčbu závislosti na alkoholu, čemu se má pacient učit, oč má usilovat a čeho se má zbavit, zvládání některých pro pacienta náročných emocí, relaps, období po relapsu a terapeutickou práci s pacientovými depresemi a úzkostí – terapie deprese, terapie úzkosti a některé jiné formy psychoterapie s použitím projekčních a fantazijních prvků. Na závěr publikace autor popisuje současný stav léčebného procesu a zamýšlí se nad terapeutickým procesem.

 

počet zobrazení: 1451 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.