1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 18.02.2020

Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol

Řešitel projektu

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

Číslo projektu

Rozhodnutí č. OZS/65a/4141/2017

 

Doba řešení

1. 8. 2017–31. 12. 2017

Anotace

Projekt reaguje na dlouhodobou absenci systematické odborné práce s médii v oblasti alkoholu, reagování na masmediální scénu a korigování nesprávných nebo záměrně zkreslených informací. Součástí projektu je vytváření a realizace dlouhodobé mediální strategie zaměřené na zvyšování zdravotní gramotnosti v oblasti užívání alkoholu a jeho dopadů v širší populaci i v oblasti rizikových skupin, v neposlední řadě pak popularizace poznatků různých vědních disciplín se zaměřením na účinky alkoholu v médiích a propojování mezi vědou a praxí. Veřejnost je často velmi nedostatečně informována o vědeckých výsledcích ve vztahu ke zdravotním účinkům alkoholu a současně se k ní tyto práce dostávají opakovaně ve zkreslené podobě. Citelně chybí dlouhodobý dialog mezi vědou a médii a mezi vědou a klinickou praxí. Obě tyto oblasti jsou předmětem činnosti Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.

V rámci projektu je provozován informační portál www.alkoholpodkontrolou.cz

 

Publikace

Šejvl, J., Barták, M. (2017) Počátky ústavní léčby závislosti na alkoholu v českých zemích počátku 20. století v kontextu veřejného zdravotnictví. Adiktologie, 17(4), 272–280.

Barták, M. (2018). Dunston et al.: Snižování škod způsobených alkoholem prezentované ve veřejnozdravotních kampaních – analýza témat, cílů, citového zabarvení, provedení a cílových skupin. Komentovaný překlad. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(1), 14–18.

Rolová, G., Barták, M., Rogalewicz, V., Šťastná, L. (2018). Prevalence poruch příjmu potravy u žen hospitalizovaných pro abúzus alkoholu. Adiktologie, 18(1), 40–47.

 

Podpořeno z programu Protidrogová politika Ministerstva zdravotnictví ČR, Rozhodnutí č. OZS/65a/4141/2017 o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017 přímo řízeným organizacím MZ ČR ze dne 11. 8. 2017.


785


 

počet zobrazení: 1348 poslední aktualizace: zouharova, 18.02.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.