1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Program prevence pro rodiče Unplugged. Metodika pro lektory

Citace

Jurystová, L. (ed.) (2012). Program prevence pro rodiče Unplugged. Metodika pro lektory. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Klíčová slova

primární prevence, metodika Unplugged, rodiče

Abstrakt

Některé studie prokazují, že časná iniciace užívání návykových látek může působit jako rizikový faktor častějších či vážnějších problémů v dospělosti, jak u chlapců, tak u dívek (např. Andersen et al., 2003, Griffin et al., 2010). I přesto, že některé jiné studie vztah časného užívání a problémů v dospělosti nepotvrdily (Wells et al., 2004), odsunutí užívání návykových látek z časné adolescence do pozdější je důležitým cílem preventivních aktivit (Pitkanen, 2005, Griffin et al., 2010), a to nejen z důvodu škodlivého vlivu návykových látek na biologické a mentální funkce dospívajících.
V posledních desetiletích bylo publikováno mnoho studií o tom, že různé vzorce chování a postoje rodičů mohou být z hlediska ochranných a rizikových faktorů přímo spojeny s užíváním drog dětmi/dospívajícími (Brook et al., 1990; Petraitis et al., 1995; Steinberg et al., 1992; Mendes et al., 1999; Simons-Morton et al., 1999; Velleman et al., 2000).
Dalším z rizikových faktorů přispívajících k iniciaci či rozvoji užívání návykových látek mohou být např. nepříznivé rodinné vztahy (Tu et al., 2008), ale také nízká angažovanost rodičů v souvislosti s dodržováním určité disciplíny svých dětí (Anthony et al., 2005).
Nejenom proto se jako velmi žádoucí ukazuje zapojení rodičů do preventivních aktivit a intervencí zaměřených na děti a mládež, jelikož jejich role je v preventivním působení neopomenutelná (Griffin et al., 2010). Pro vyšší efekt preventivních aktivit je vhodné zařazení zejména rodičů dětí ve věku 12 až 13 let.
Metodika prevence pro rodiče Unplugged je rozšířením programu prevence Unplugged pro žáky, který v následující podkapitole stručně připomeneme.

Materiály potřebné pro realizaci metodiky jsou dostupné všem zájemcům po proškolení.

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


 

počet zobrazení: 693 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.