1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17.01.2019

Program SOCIOklima – online diagnostika školních tříd

 

Socioklima nabízí komplexní online diagnostiku školních tříd jako východisko pro efektivní primární prevenci. Taktéž pořádají semináře pro pedagogy na různá témata nejen z oblasti primární prevence.

Na webu organizace Socioklima, s.r.o. http://www.socioklima.cz můžete najít různé diagnostické a evaluační nástroje k práci se školním kolektivem.

Není možné si dotazníky stáhnout a využívat dle vlastní potřeby, škola si diagnostiku objedná a následně obdrží její vyhodnocení online. Vyhodnocení probíhá za úplatu.

Dostupné evaluační dotazníky:

  • První krok

Tento diagnostický (evaluační) nástroj ve formě dotazníku je určený pro mapování tendencí školní třídy. Dotazník je vhodný k použití zejména tehdy, kdy se žáci ještě vzájemně dostatečně neznají. Autoři ho doporučují využívat na začátku školního roku či v případě nově utvořených třídních kolektivů. Ve výstupu získá škola vyhodnocení, jaké chování je žáky dané třídy preferované, je „in“ a které chování vrstevníků žáci třídy odmítají. Zjistíte také, jaká je orientační struktura třídy, případně které prvky rizikového chování se vyskytují v dané třídě. Tímto dotazníkem lze dále zjistit, jaký mají žáci vztah k autoritám – učitelům.

  • SOKL (sociální klima)

Tento diagnostický (evaluační) nástroj má podobu obrázkového dotazníku. Slouží k mapování vztahů ve třídě a výskytu rizikového chování. Obrázkový dotazník SOKL je nabízen v grafickém provedení XICHTÍKY. Dotazník lze využít k mapování vztahů ve třídě, k popisu sociálních rolí a pozic žáků v kolektivu či k diagnostice výskytu rizikového chování. Každý žák vybírá z obrázkové předlohy charakteristické projevy chování nebo vlastností svých spolužáků. Práci s obrázkovým dotazníkem je možné si vyzkoušet na webu na „Pískovišti“.

  • U nás ve třídě

Tento diagnostický (evaluační) nástroj ve formě textového dotazníku je zaměřený na mapování specifických sociálních rolí ve třídě. Má podobu obrázkového dotazníku. Žák odpovídá na dané otázky v dotazníku výběrem jména spolužáka, jehož chování či vlastnosti odpovídají danému tvrzení. Výstupy potom poskytují důležitou informaci o fungování třídního kolektivu a sociálních vztazích mezi jednotlivými žáky.

Výstup z dotazníků je generovaný automaticky, škola ho má k dispozici bezprostředně po odeslání dotazníku všemi přihlášenými žáky.

ODKAZY:

SOCIOklima


Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

počet zobrazení: 1269 poslední aktualizace: 17.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.