1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Projekt Eudap-2: Rozvoj a ověření evaluační metodologie pro program primární prevence zaměřený na užívání návykových látek

Řešitel

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Grantová agentura ČR

Číslo projektu

406/09/0119

Doba řešení

1.1.2009 – 31.12.2010

Anotace

Studie je součástí rozsáhlého evropského projektu evaluace školního preventivního programu EU-DAP (European Drug Addiction Prevention Trial). Cílem projektu je: 1) zjistit účinnost původního programu a 2) ověřit výsledky a možnosti implementace programu na národní úrovni. V první fázi byl připraven primárně preventivní program užívání legálních a nelegálních drog mezi 12–14letými žáky základních škol. Reprezentativní výběrový soubor pro ČR populaci dětí ve věku 5. tříd ZŠ tvoří skupina: 1) experimentální (náhodně vybraných 40 tříd ZŠ, cca 800 dětí); 2) kontrolní (stejně velká). Experimentální skupina bude vystavena po dobu 1 roku plné verzi intervence (program EUDAP), u kontrolní skupiny bude realizován jen tzv. minimální preventivní program. U obou skupin bude proveden test před intervencí (5. třída) a dva retesty po intervenci (7. a 8. třída).

Více informací na www.eudap.net

Publikace a výstupy

ADÁMKOVÁ, Tereza - JURYSTOVÁ, Lucie - GABRHELÍK, Roman. Primární prevence na školách zapojených do projektu EUDAP 2. Adiktologie, 2009, 2009 (2), 86-94. ISSN 1213-3841.

GABRHELÍK, Roman - DUNCAN, Alexandra - MIOVSKÝ, Michal. "Unplugged": a school-based randomized control trial to prevent and reduce adolescent substance use in the Czech Republic. Drug and Alcohol Dependence, 2012, 124 (1-2), 79-87. ISSN 0376-8716. DOI 10.1016/j.drugalcdep.2011.12.010.

GABRHELÍK, Roman - DUNCAN, Alexandra - LEE, Myong Hwa. Sex specific trajectories in cigarette smoking behaviors among students participating in the unplugged school-based randomized control trial for substance use prevention. Addictive Behaviors, 2012, 37 (10), 1145-1150. ISSN 0306-4603. DOI 10.1016/j.addbeh.2012.05.023.

GABRHELÍK, Roman. Krátký přehled účinků 'tanečních drog': MDMA, ketamin a GHB. Adiktologie, 2011, 11 (4), 248-254. ISSN 1213-3841.

HOLCNEROVÁ, Petra. Vzorce užívání alkoholu ve vybraných kulturách. Adiktologie, 2010, 10 (3), 154-162. ISSN 1213-3841.

HOLCNEROVÁ, Petra. Závislostní chování na internetu – případová studie. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, 107 (5), 577-583. ISSN 1212-0383.

HOLCNEROVÁ, Petra - VACEK, Jaroslav. Využití internetu v léčbě abúzu a syndromu závislosti na alkoholu. Adiktologie, 2010, 10 (2), 110-119. ISSN 1213-3841.

JANOVSKÁ, Anna - OROSOVÁ, Olga - JURYSTOVÁ, Lucie. Rizikové správanie vysokoškolákov v kontexte vybraných sociodemografických charakteristík - porovnanie štyroch krajín v rámci medzinárodnej štúdie SLiCE. Adiktologie, 2014, 14 (2), 134-144. ISSN 1213-3841.

JURYSTOVÁ, Lucie - GABRHELÍK, Roman - MIOVSKÝ, Michal. Formativní evaluace procesu implementace preventivního programu Unplugged školními metodiky prevence. Adiktologie, 2009, 9 (1), 10-19. ISSN 1213-3841.

JURYSTOVÁ, Lucie - MIOVSKÝ, Michal. Vybrané aspekty organizační a odborné podpory pedagogů při realizaci metodiky Unplugged ve školách: Výsledky evaluace implementace projektu EUDAP. Adiktologie, 2010, 10 (3), 146-153. ISSN 1213-3841.

JURYSTOVÁ, Lucie - GABRHELÍK, Roman - ŠŤASTNÁ, Lenka. Preventivní program Unplugged - implementace v ČR, zkušenosti a budoucnost. konference. Brno, 2010.

JURYSTOVÁ, Lucie - MIOVSKÝ, Michal - ŠŤASTNÁ, Lenka. Metodika prevence užívání návykových látek Unplugged - zkušenosti v České republice. Prevence, 2011, 8 (5), 10-11. ISSN 1214-8717.

MIOVSKÝ, Michal. Definice hlavních typů rizikového chování, na které se ve školské prevenci zaměřujeme. In: Primární prevence rizikového chování ve školství. 1 vyd. Praha: Sdružení SCAN; Univerzita Karlova v Praze; TOGGA, 2010, s. 75-78. ISBN 978-80-87258-47-7.

MIOVSKÝ, Michal - ZAPLETALOVÁ, Jana. Cílové skupiny primárněpreventivních programů. In: Primární prevence rizikového chování ve školství. 1 vyd. Praha: Sdružení SCAN; Univerzita Karlova v Praze; TOGGA, 2010, s. 52-57. ISBN 978-80-87258-47-7.

MIOVSKÝ, Michal - ŠŤASTNÁ, Lenka - GABRHELÍK, Roman. Evaluation of the Drug Prevention Interventions in the Czech Republic. Adiktologie, 2011, 11 (4), 236-247. ISSN 1213-3841.

MIOVSKÝ, Michal - ŠŤASTNÁ, Lenka. Provádění evaluace preventivních programů v praxi. In: Primární prevence rizikového chování ve školství. 1 vyd. Praha: Sdružení SCAN; Univerzita Karlova v Praze; TOGGA, 2010, s. 123-123. ISBN 978-80-87258-47-7.

MIOVSKÝ, Michal - SKÁCELOVÁ, Lenka - ZAPLETALOVÁ, Jana. Zásady efektivní prevence rizikového chování u dětí a mládeže. In: Primární prevence rizikového chování ve školství. 1 vyd. Praha: Sdružení SCAN; Univerzita Karlova v Praze; TOGGA, 2010, s. 39-41. ISBN 978-80-87258-47-7.

MIOVSKÝ, Michal - NOVÁK, Petr - ŠŤASTNÁ, Lenka. The Effect of the School-Based Unplugged Preventive Intervention on Tobacco Use in the Czech Republic. Adicciones, 2012, 24 (3), 211-217. ISSN 0214-4840.

MIOVSKÝ, Michal - ŠŤASTNÁ, Lenka. Typy evaluací z hlediska užitého typu výzkumného plánu. In: Primární prevence rizikového chování ve školství. 1 vyd. Praha: Sdružení SCAN; Univerzita Karlova v Praze; TOGGA, 2010, s. 120-121. ISBN 978-80-87258-47-7.

MIOVSKÝ, Michal. Základní pojetí a cíle programů primární prevence rizikového chování. In: Primární prevence rizikového chování ve školství. 1 vyd. Praha: Sdružení SCAN; Univerzita Karlova v Praze; TOGGA, 2010, s. 23-28. ISBN 978-80-87258-47-7.

MIOVSKÝ, Michal - ŠŤASTNÁ, Lenka. Kontraindikace evaluace a možné neplánované dopady. In: Primární prevence rizikového chování ve školství. 1 vyd. Praha: Sdružení SCAN; Univerzita Karlova v Praze; TOGGA, 2010, s. 121-123. ISBN 978-80-87258-47-7.

MIOVSKÝ, Michal - ŠŤASTNÁ, Lenka. Typy evaluací z hlediska hodnocení fází programu. In: Primární prevence rizikového chování ve školství. 1 vyd. Praha: Sdružení SCAN; Univerzita Karlova v Praze; TOGGA, 2010, s. 118-120. ISBN 978-80-87258-47-7.

MIOVSKÝ, Michal. Historie programů primární prevence rizikového chování. In: Primární prevence rizikového chování ve školství. 1 vyd. Praha: Sdružení SCAN; Univerzita Karlova v Praze; TOGGA, 2010, s. 14-23. ISBN 978-80-87258-47-7.

NOVÁK, Petr. Základní a doporučená literatura pro oblast primární prevence. In: Primární prevence rizikového chování ve školství. 1 vyd. Praha: Sdružení SCAN; Univerzita Karlova v Praze; TOGGA, 2010, s. 117-221. ISBN 978-80-87258-47-7.

NOVÁK, Petr - MIOVSKÝ, Michal - VOPRAVIL, Jiří. Efektivita školního primárněpreventivního programu Unplugged zaměřeného proti užívání konopí. Adiktologie, 2011, 11 (Supplement), 10-16. ISSN 1213-3841.

VONDRÁČKOVÁ, Petra - ŠMAHEL, David. Motivace u závislostního chování na internetu MMORPG hráčů. Adiktologie, 2012, 12 (1), 56-66. ISSN 1213-3841.

 

Podpořeno Grantovou agenturou České republiky, reg. č. projektu GA406/0119

 

počet zobrazení: 1720 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.