1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 18.02.2020

Randomizovaná kontrolovaná studie dvou univerzálních preventivních intervencí zaměřených na alkohol, tabák a marihuanu

Řešitel projektu

Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Grantová agentura České republiky

 

Číslo projektu

16-15771S

 

Doba řešení

1. 1. 2016 – 31. 12. 2017

Anotace

U českých dětí pozorujeme vysoký výskyt užívání drog, který může vest k vážným a dlouhodobým zdravotním problémům. Rodičovské a další rizikové faktory jsou považovány za hlavní příčiny ovlivňující užívání návykových látek mezi dospívajícími. Cíle: zkoumat (1) vztahy mezi rodičovskými/rodinnými faktory, užíváním návykových látek dětmi a vlivem dvou nezávislých preventivních intervencí (v porovnání s kontrolními skupinami); (2) vývojové trajektorie rizikových faktorů u dětí v intervenční a dvou kontrolních skupinách; metodiku párování autogenerovaných anonymních kódů. Design: randomizovaná, kontrolovaná, 3-ramenná, prospektivní studie na školách. Studie přímo navazuje na předchozí studii, ve které byly provedeny pre-test a tři post-testy s dětmi; byly realizovány dvě nezávislé preventivní intervence; bylo provedeno dotazníkové šetření s rodiči. Soubor: 72 škol bylo náhodně přiřazeno do tří skupin. Úvodního šetření se zúčastnilo 2520 dětí. Školy byly randomizační jednotkou. Nástroje: Standardizované ESPAD, Strengthening families dotazníky (verze pro rodiče a dítě).

 

Publikace a výstupy studie

Jurystova, L., Orosova, O., & Gabrhelik, R. (2017). Fiedlity: Key concepts, methods, and example of application in practice. Ceskoslovenska Psychologie, 61(5), 474-487.

Lukavska, K. (2018). The immediate and long-term effects of time perspective on Internet gaming disorder. Journal of Behavioral Addictions, 7(1), 44-51. doi:10.1556/2006.6.2017.089

Vacek, J., Vonkova, H., & Gabrhelik, R. (2017). A Successful Strategy for Linking Anonymous Data from Students' and Parents' Questionnaires Using Self-Generated Identification Codes. Prevention Science, 18(4), 450-458. doi:10.1007/s11121-017-0772-6

Vondrackova, P., & Gabrhelik, R. (2016). Prevention of Internet addiction: A systematic review. Journal of Behavioral Addictions, 5(4), 568-579. doi:10.1556/2006.5.2016.085

 

Podpořeno Grantovou agenturou České republiky, reg. č. projektu 16-15771S.

 

počet zobrazení: 1348 poslední aktualizace: zouharova, 18.02.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.