1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 18.02.2020

Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídavnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy

Řešitel projektu

Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Grantová agentura České republiky

 

Číslo projektu

13-23290S

 

Doba řešení

1. 1. 2013 - 31. 12. 2015

Anotace

Randomizovaná, kontrolovaná, prospektivní preventivní studie školní preventivní intervence Unplugged. Studie sestává z pre-testu (žáci 6. tříd ZŠ) a čtyř post-testů. Cíle:

(1) Testovat efektivitu intervence Unplugged s užitím přídavných sezení zaměřených na alkohol, tabák a konopné drogy;

(2) Identifikovat propojení mezi faktory rodiny a rodičovského vlivu při současné kontrole efektivity preventivní intervence Unplugged.

Soubor tvoří žáci 6. tříd základních škol, rodiče, učitelé. Školy slouží jako randomizační jednotka. Sběr dat bude probíhat prostřednictvím standardizovaného dotazníku ESPAD-2012 a zkráceného dotazníku využitého při studii Posilování vlivu rodiny. V průběhu realizace programu ve školách/třídách bude monitorována implementace za užití evaluačních skupin a fokusních skupin.

 

Publikace a výstupy studie

Čablová, L., Csemy, L., Belacek, J., & Miovsky, M. (2016). Parenting styles and typology of drinking among children and adolescents. Journal of Substance Use, 21(4), 381-389. doi:10.3109/14659891.2015.1040087

Čablová, L., Pazderkova, K., & Miovsky, M. (2014). Parenting styles and alcohol use among children and adolescents: A systematic review. Drugs-Education Prevention and Policy, 21(1), 1-13. doi:10.3109/09687637.2013.817536

Miovský, M., Vonkova, H., Cablova, L., & Gabrhelik, R. (2015). Cannabis use in children with individualized risk profiles: Predicting the effect of universal prevention intervention. Addictive Behaviors, 50, 110-116. doi:10.1016/j.addbeh.2015.06.013

Miovský, M., Vonkova, H., Gabrhelik, R., & St'astna, L. (2015). Universality Properties of School-Based Preventive Intervention Targeted at Cannabis Use. Prevention Science, 16(2), 189-199. doi:10.1007/s11121-013-0453-z

Novak, P., Miovsky, M., Vopravil, J., Gabrhelik, R., Stastna, L., & Jurystova, L. (2013). Gender-Specific Effectiveness of the Unplugged Prevention Intervention in Reducing Substance Use among Czech Adolescents. Sociologicky Casopis-Czech Sociological Review, 49(6), 903-925.

Gabrhelík, R. (2016). Prevence užívání návykových látek jako vědní disciplína a její aplikace v praxi [Prevention of Substance Use as a Scientific Discipline and its Application in Practice]. Praha: Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a Nakladatelství Lidové noviny.

 

 

 

Podpořeno Grantovou agenturou České republiky, reg. č. projektu 13-23290S.

 

počet zobrazení: 1214 poslední aktualizace: zouharova, 18.02.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.