1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Rizikové chování dětí a jeho právní dopady | Příručka učitele

Citace

Jindrová, M. (2012). Rizikové chování dětí a jeho právní dopady. Příručka učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Klíčová slova

rizikové chování, právo, přestupek, trestný čin, návykové látky

Abstrakt

V „Příručce učitele“, která propojuje trestní, přestupkové, ro-dinné, sociální a školské právo je podán srozumitelný a přesný obraz o postavení dítěte a žáka v zorném úhlu celého právního systému. Autorka upozorňuje na fakt, že jejím cílem nebylo zpracovat zaručeně fungující postupy pro řešení rizikového chování žáků, ale nabízí pohled z trestně právního hlediska a poukazuje i na důsledky neřešení rizikových situací. Každý prezentovaný případ je autorkou posuzován s ohledem na platnou legislativu. Za důležité považuji i její upozornění na to, že zákony jsou vždy nadřazeny všem doporučením a metodikám.

(PhDr. Lenka Skácelová,vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny Brno,metodik města Brna pro prevenci rizikových forem chování na školách)

„Rizikové chování dětí a jeho právní dopady (příručka učitele)“ je přínosem nejen pro pedagogy, kteří se chtějí v této oblasti vzdělávat a zdokonalovat, ale jistě i pro preventisty, kteří působí na školách a dnes a denně se dostávají do situací, kdy konzultují s pedagogy různé projevy rizikového chování a společně hledají postup řešení. Tato práce je velkým přínosem v oblasti prevence a práva.

(Mgr. Helena Fialová,vedoucí Centra primární prevence MAGDALÉNA, o. p. s.)

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


KE STAŽENÍ:

Rizikové chování dětí a jeho právní dopady

 

počet zobrazení: 553 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.