1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Role lékáren v prevenci infekčních chorob u injekčních uživatelů drog v České republice

Řešitel

Prof. PhDr. M. Miovský, PhD., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

 

Grantová podpora

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Číslo projektu

NR/9447-2/2007

Doba řešení

1. 1. 2007–31. 12. 2008

Anotace

Projekt je navržen jako evaluace současné role lékáren v prevenci infekčních chorob. Získané znalosti umožní přijímat taková opatření, jež povedou ke zkvalitňování služeb a efektivnější ochraně veřejného zdraví. Cílem první substudie je dotazníkovým průzkumem v lékárnách získat přehled o kapacitě lékáren a ochotě lékárníků implementovat služby, které obecně mají za cíl preventivně působit na zdraví obyvatelstva. Druhá substudie je zaměřena na evaluaci a identifikaci pozitivních a negativních aspektů zapojení lékáren do existujícího systému zdravotnické péče, s důrazem na rizikové skupiny obyvatelstva. Implementací specifických služeb do lékáren lze výrazně přispět k nákladové efektivitě ve zdravotnictví. Zdraví obyvatelstva a ekonomické aspekty vnímáme jako zásadní argumenty, jež je třeba vyzdvihovat při odborné diskusi o další roli lékáren.


 

Publikace a výstupy projektu

GABRHELÍK, Roman - ŠŤASTNÁ, Lenka - HOLCNEROVÁ, Petra. Aktuální otázky léčby závislosti na metamfetaminu. Adiktologie, 2010, 10 (2), 92-100. ISSN 1213-3841.

GABRHELÍK, Roman - MIOVSKÝ, Michal. History of Self-Help and 'Quasi-Self-Help' Groups in the Czech Republic: Development and Current Situation in the Institutional Context of Drug Services. Journal of Groups in Addiction & Recovery, 2009, 4 (3), 137-158. ISSN 1556-035X.

GABRHELÍK, Roman - MIOVSKÝ, Michal. Možnosti a meze současného využití sítě lékáren z hlediska jejich participace na nízkoprahových veřejnozdravotních intervencích v rámci adiktologických služeb. Adiktologie, 2009, 9 (2), 74-84. ISSN 1213-3841.

GABRHELÍK, Roman - MIOVSKÁ, Lenka - MIOVSKÝ, Michal. Dotazníkový průzkum harm reduction intervencí v lékárnách České republiky. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2008, 43 (5), 271-294. ISSN 0862-0350.

GABRHELÍK, Roman - MIOVSKÝ, Michal - VACEK, Jaroslav. Lékárny v systému veřejnozdravotní péče o injekční uživatele návykových látek. Výzkumná zpráva. Boskovice, 2008.

MINAŘÍK, Jakub - GABRHELÍK, Roman. Farmakoterapie závislosti na metamfetaminu. Adiktologie, 2011, 11 (Supplement), 48-52. ISSN 1213-3841.

ŠTOLFA, J. - HOBSTOVÁ, Jiřina - BENCKO, Vladimír. Zdravotní komplikace zneužívání návykových látek a možnosti prevence v primární péči. Praktický lékař, 2009, 89 (6), 295-300. ISSN 0032-6739.

ŠTOLFA, J. - HOBSTOVÁ, Jiřina - BENCKO, Vladimír. Návykové látky v primární péči. Praktický lékař, 2009, 89 (3), 113-120. ISSN 0032-6739.

VACEK, Jaroslav - GABRHELÍK, Roman - MIOVSKÝ, Michal. Zapojení lékáren do systému služeb pro uživatele nelegálních drog: výsledky kvalitativní studie. Adiktologie, 2008, 8 (4), 285-301. ISSN 1213-3841.

 

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NR9447-2/2007.

 

počet zobrazení: 1158 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.