1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 18.02.2020

Rozvoj aktivit Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a SZÚ

Řešitel projektu

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

Číslo projektu

Rozhodnutí č. OZS/45/4141/2018

 

Doba řešení

1. 2. 2018 – 31. 12. 2018

Anotace

Projekt navazuje a v roce 2018 rozvíjí projekt podpořený v roce 2017 s názvem „Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol“. Hlavním cílem projektu je (1) pokračovat v realizaci dlouhodobé mediální strategie zaměřené na zvyšování zdravotní gramotnosti v oblasti užívání alkoholu a jeho dopadů v širší populaci i v oblasti rizikových skupin a postupně rozvíjet dlouhodobou strategii v oblasti prevence užívání alkoholu v ČR a jeho dopadů. Dalším cílem je (2) popularizace vědy a vědeckých poznatků vztahujících se k alkoholu v médiích (včetně sociálních), v neposlední řadě (3) propojování mezi vědou a praxí a (4) podpora činnosti státní správy a územní samosprávy v oblasti zprostředkování informací a expertních stanovisek a hodnocení z hlediska dostupných vědeckých poznatků a při využití „evidence based“ přístupu ve formátu umožňujícím naplňování veřejného zájmu v oblasti omezování škod způsobených alkoholem.

V rámci projektu je provozován informační portál www.alkoholpodkontrolou.cz

Publikace

Barták, M. (2018). Alkohol a veřejné zdraví – komentovaný souhrn vybraných zjištění přehledového článku Alcohol and public health [Room, R., Babor, T., and Rehm, J. (2005). Alcohol and public health. The Lancet, 365(9458), 519–530]. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(2), 80–85.

Gavurová, B., Tóth, P., Barták, M., Petruželka, B. (2018). Preventable mortality caused by the use of alcohol in Slovakia from the regional and socio-economic perspective. Adiktologie, 18(2), 73–80.

Šejvl, J., Barták, M. (2018). K aktuální terminologii v oblasti alkoholu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(3), 194–197.

Barták, M. (2018). K novému vizuálu kampaně Centra veřejného zdraví se zaměřením bna alkohol 1. LF UK a VFN v Parze pro cílovou skuopinu dospívajících. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(4), 260–261.

 

Podpořeno z programu Protidrogová politika Ministerstva zdravotnictví ČR, Rozhodnutí č. OZS/45/4141/2018 o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu České republiky na rok 2018 přímo řízeným organizacím MZ ČR.

       


 

počet zobrazení: 1606 poslední aktualizace: zouharova, 18.02.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.