1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 15.03.2023

Rozvoj intervenčního programu pro děti/rodiče ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi


Řešitel projektu

Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.

Poskytovatel 

Nadace SIRIUS

Doba řešení 

1.9.2022-31.8.2024

Cílem projektu je rozvoj a zavedení do praxe efektivních intervenčních metod a postupů založených na evidence-based přístupu pro práci s dětmi a dospívajícími a s jejich rodiči, kteří jsou ohroženi nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi. Na základě identifikovaných na důkazech založených a efektivních přístupech implementovat současnou zahraniční efektivní praxi do českého prostředí prostřednictvím vytvořených metodických materiálů a odborných publikací.

Cílovou skupinou projektu jsou: Děti 12-18 let ohrožené a zasažené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi. Jedná se o děti na druhém stupni ZŠ (12-15 let) a na střední škole (15-18), případně děti studující víceletá gymnázia. Dále rodiče dětí, které jsou ve věku 12-18 let a jsou ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi.

Projekt je realizován díky grantové podpoře Nadace Sirius, č. projektu Z21.020.

2500


 


 

počet zobrazení: 596 autor: zouharova, poslední aktualizace: zouharova, 15.03.2023
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.