1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studijního programu adiktologie na 1. LF UK Praha

 Řešitel

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

ESF, Operační program Praha – Adaptabilita

Číslo projektu

CZ.2.17/3.1.00/31484

Doba řešení

1. 1. 2009–31. 12. 2010

Anotace

Vznik nové - kombinované - formy studia oboru adiktologie přímo reaguje na potřeby vycházející z praxe a rozvíjí tak nabídku stávajících vysokoškolských programů pro občany, kteří již vstoupili na trh práce. Kombinovaná forma studia umožňuje studovat i studentům, kteří při studiu pracují v hlavním pracovním poměru. Cílem projektu je vybudovat kvalitní zázemí pro výuku kombinované formy oboru adiktologie, umožnit kvalitní přípravu a další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří budou výuku zajišťovat. Cílovou skupinou předkládaného projektu jsou studenti kombinované formy bakalářského studijního programu adiktologie. Studenti budou vybráni na základě přijímacích zkoušek na 1. LF UK Praha zejména z pracovníků v oblasti sociálních služeb, a to hlavně v oblastech drogových služeb. V rámci hlavního města Prahy existuje přibližně 120 zařízení, která poskytují služby v adiktologii. Celkový počet pracovníků v těchto službách se odhaduje na 650–750, resp. na 500–550 plných pracovních úvazků, skupinu se středoškolským vzděláním tvoří 400–430 pracovníků v adiktologických službách.

Kombinovaná forma studia vytváří možnost systematického vzdělávání v tomto oboru pro pracovníky v drogových službách, kteří tak získají potřebnou odbornost pro práci s uživateli drog a zkušenosti s problematikou nelátkových závislostí. Obor je primárně zaměřen na praktickou stránku a absolventi se tedy budou orientovat ve třech základních oblastech praxe: v oblasti primární prevence, poradenství, léčby a následné péče. Činnost je zaměřena také na vzdělávání pedagogických pracovníků. Důraz je kladen na rozšíření personální a technologické kapacity, na síťování, a na přenos znalostí a nejnovějších informací z mezinárodní spolupráce do ČR.

 

Publikace a výstupy projektu

Mikota, V. (2009). Podíl intrapsychické nerovnováhy při vzniku, udržování a léčbě adiktivních poruch. Adiktologie, 9(Suppl.), 52–59.

Nepustil, P. (2009). Jde to i bez léčby: Proces transformace identity po ukončení dlouhodobého užívání pervitinu. Adiktologie, 9(Suppl.), 16–24.

Okruhlica, Ĺ. (2009). Mýtus o tom, že závislosť je vždy chronickým ochorením. Adiktologie, (9)Suppl., 10–15.

Radimecký, J. (2009). Heroin – zázračný lék, jenž se (ne)změnil v jed, aneb některé oblíbené mýty a stereotypy o heroinu a jeho uživatelích. Adiktologie, 9(Suppl.), 26–35

Mladá, K., Pavlovská, A., Novák, P. (2010). Vybrané harm reduction služby v Berlíně. Adiktologie (10)4, 00-00.

E-learningové prezentace / přednášky

Učební texty:

Přehled studií o zvládnutí závislosti na návykových látkách, Systematický přehled o léčbě poruch spojených s užíváním amfetaminu (2010). Praha: Centrum Adiktologie a sdružení SCAN.

Hunt, N.(2010). Přehled modelů zajišťování aplikačních místností. Praha: Centrum Adiktologie a sdružení SCAN.

EMCDDA (2010). Hlasy žen, Zkušenosti a vnímání žen, které musí v Evropě čelit problémům souvisejícím s drogami. Praha: Centrum Adiktologie a sdružení SCAN.

National Treatment Agency for Substance Misuse (2010). Dobrá praxe v harm reduction. Praha: Centrum Adiktologie a sdružení SCAN

EMCDDA & Europol. (2010). Metamfetamin (pervitin), situace v EU a její globální kontext. Praha: Centrum Adiktologie a sdružení SCAN

Kastelic, A., Pont, J. & Stöver, H. (2010). Substituční léčba opioidy ve věznicích, Praktický průvodce. Praha: Centrum Adiktologie a sdružení SCAN.

760

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 1372 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.