1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Rozvoj udržitelných výzkumných a informačních kapacit oboru adiktologie v Gruzii

 

Řešitel

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze

 

Zadavatel

Česká rozvojová agentura

 

Číslo projektu

07/2015/06

 

Doba řešení

1. 1. 2015 – 30.6.2016

 

Anotace

Přímou cílovou skupinou tohoto projektu jsou výzkumné a vzdělávací instituce, jež mají zájem o rozvoj výzkumu v oboru adiktologie v Gruzii, a odborný personál, jež bude vyškolen v jednotlivých komponentách oboru adiktologie tak, aby byl schopen dlouhodobě zajišťovat adiktologický výzkum v Gruzii.

Projekt si klade následující cíle: rozvoj kapacit pro monitorování drogové situace Institutu adiktologie, rozvoj kapacit pro výzkum v oboru adiktologie, vytvoření konkrétních adiktologických vzdělávacích modulů, které budou začleněny do bakalářských programů studijních oborů zaměřených na rozhodovací procesy a šíření výsledků adiktologie (žurnalistika, veřejná politika a správa atd.) a do celoživotního vzdělávání, a další rozvoj a institucionálního zakotvení Gruzínské asociace adiktologů (GAA), zejména s ohledem na její kapacitu certifikace programů celoživotního vzdělávání v oboru adiktologie.

 

Výstupy a publikace

Kirtadze, I., Otiashvili, D., Tabatadze, M., Cost – benefit analysis of Medication Assisted Treatment and Needle-Syringe PRograms in Georgia. USAID and CzDA funded Addiction Research Developmnet in Georgia Project. Tbilisi, 2016.

768


 

počet zobrazení: 1237 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.