1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 05.08.2021

Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD)

Řešitel

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Zadavatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu
CZ.1.07/2.4.00/17.0111
Doba řešení
7/2011–6/2014
Anotace

Hlavním cílem projektu bylo síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. Prostřednictvím projektu vznikla zcela nová síť, byly realizovány stáže a odborné praxe studentů a akademických pracovníků napříč celou sítí za účelem přenosu know-how v ČR a v zahraničí. Formou seminářů, konferencí, e-learningů, webových stránek a prostřednictvím odborného časopisu byly zavedeny krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy. Též byla vytvořena grantová kancelář oboru, sdílená všemi zúčastněnými subjekty. Projekt přinesl značné množství odborných publikací.

Publikace a výstupy projektu

Publikace:

Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014-2020 a Návrh národní koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie ro období 2014-2020, autor: Michal Miovský, rozsah: 69 stran, místo vydání Praha, rok vydání 2014, ISBN 978-80-905717-3-0
The System of Education in Addictology for the Period 2014-2020: a policy document and The National Strategy for Addiction Science and Research for the Period 2014-2020: a draft policy document, autor: Michal Miovský, místo vydání: Praha, rozsah: 72 stran, rok vydání 2014, ISBN 978-80-905717-4-7
Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice, autoři: Michal Miovský (editor), autorský kolektiv: Pavla Doležalová, Petr Jeřábek, Kamil Kalina, Jiří Libra, Viktor Mravčík, Petr Nevšímal, Stanislava Pánová, Josef Radimecký, Dušan Randák, Lenka Vavrinčíková, rozsah 79 stran, místo vydání Praha, rok vydání 2014, ISBN 978-80-905717-0-9
The System of Specialised Addiction Treatment Services in the Czech Republic: a policy document, autoři: Michal Miovský (editor), autorský kolektiv: Pavla Doležalová, Petr Jeřábek, Kamil Kalina, Jiří Libra, Viktor Mravčík, Petr Nevšímal, Stanislava Pánová, Josef Radimecký, Dušan Randák, Lenka Vavrinčíková, rozsah 81 stran, místo vydání Praha, rok vydání 2014, ISBN 978-80-905717-1-6
Primární prevence v adiktologii, editor: Lenka Vavrinčíková, počet stran 11, místo vydání Praha, rok vydání 2014, bez ISBN
Prevention in Addictology, editor: Lenka Vavrinčíková, počet stran 11, místo vydání Praha, rok vydání 2014, bez ISBN
Specializovaná ambulantní a lůžková adiktologická péče, editor: Lenka Vavrinčíková, rozsah 12 stran, místo vydání Praha, rok vydání 2014, bez ISBN
Specialised outpatient and inpatient addiction treatment services, editor: Lenka Vavrinčíková, rozsah 12 stran, místo vydání Praha, rok vydání 2014, bez ISBN
Informace o klinice adiktologie, sestavil kolektiv autorů Kliniky adiktologie, rozsah 11 stran, místo vydání Praha, rok vydání 2014, bez ISBN
Information about the Department of Addictology, sestavil kolektiv autorů Kliniky adiktologie, počet stran 11, místo vydání Praha, rok vydání 2014, bez ISBN
Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014-2020, editor: Michal Miovský, počet stran 11, místo vydání Praha, rok vydání 2014, bez ISBN
The System of Education in Addictology for the Period 2014-2020: a policy document, editor: Michal Miovský, počet stran 13, místo vydání Praha, rok vydání 2014, bez ISBN
Manuál stáží a praxí – doporučené postupy, autor: Amalie Pavlovská, počet stran 29, místo vydání Praha, rok vydání 2014, bez ISBN
Fellowships and Internships Manual – Recommended Practices, autor: Amalie Pavlovská, počet stran 32, místo vydání Praha, rok vydání 2014, bez ISBN
Přehled koncepčních dokumentů oboru adiktologie, autor: Michal Miovský, počet stran 38, místo vydání Praha, rok vydání 2014, bez ISBN
Manuál k Národnímu informačnímu systému v adiktologii (NISA) a Manuál – Publikační systém časopisu Adiktologie (OJS – Open Journal System), autoři: Jiří Vopravil, Jan Mikeš, Stanislav Kunc, počet stran 41, místo vydání Praha, rok vydání 2014, bez ISBN
Návrh strategie alkoholové politiky ČR, vč. přílohy: Přehled hlavních opatření, spoluautoři: Vendula Běláčková, Michal Miovský, Lenka Čablová
Analýza výzkumného potenciálu sítě Terapeutické komunity, autor: Lenka Čablová
Analýza výzkumného potenciálu sítě Následná péče a doléčování, autor: Amalie Pavlovská
Analýza výzkumného potenciálu sítě Substituční léčba, autor: Amalie Pavlovská
Analýza výzkumného potenciálu sítě Nízkoprahové služby, autor: Lenka Vavrinčíková
Analýza výzkumného potenciálu sítě Ústavní léčba, autor: Lenka Čablová
Analýza výzkumného potenciálu Následná péče a doléčování, autor: Amalie Pavlovská
Zpráva ze sčítání adiktologických služeb, autor: Veronika Pavlas- Martanová, Jiří Vopravil
Projektová příloha NETAD, Adiktologie 1/2012, str. 69–72.
Projektová příloha NETAD, Adiktologie 2/2012, 161–164.
Projektová příloha NETAD, Adiktologie 3/2012, str. 269–272.
Projektová příloha NETAD, Adiktologie 4/2012, str. 381–384.
Projektová příloha NETAD, Adiktologie 1/2013, str. 69–73–76.
Projektová příloha NETAD, Adiktologie 2/2013, str. 181–184.
Projektová příloha NETAD, Adiktologie 3–4/2013, str. 257–264.
Projektová příloha NETAD, Adiktologie 1/2014, str. 101–108.
Projektová příloha NETAD, Adiktologie 2/2014, str. 193–200.
Audiovizuální díla:
Videospot I. – Heroin, režie: Petr Orozovič, vyrobila MINI MAX FILMS s.r.o., 2014, stopáž 50“
Videospot II. – Alkohol, režie: Petr Orozovič, vyrobila MINI MAX FILMS s.r.o., 2014, stopáž 50“
Videospot III. – Kokain, režie: Petr Orozovič, vyrobila MINI MAX FILMS s.r.o., 2014, stopáž 50“
Videospot IV. – Závislost na internetu, režie: Petr Orozovič, vyrobila MINI MAX FILMS s.r.o., 2014, stopáž 50“
Weby:
Funkční webová aplikace „Centrální elektronický komunikační systém[MM3] “ / „NISA“ (vč. Oborové grantové kanceláře)
Inovovaný portál www.alkoholpodkontrolou.cz
E-learningy[TJ4] :
Publication Ethics. The Seven Deadly Sins in Addiction Publishing and How to Avoid Them, Part I, autor: Thomas F. Babor, odborný editor Amalie Pavlovská, 17 slidů
Publication Ethics. The Seven Deadly Sins in Addiction Publishing and How to Avoid Them, Part II, autor: Thomas F. Babor, odborný editor Amalie Pavlovská, 18 slidů
How to Choose a Journal, autoři: Richard Pates, Kerstin Steius, Thomas F. Babor, odborný editor: Lenka Čablová, 23 slidů
Systematické Review, autor: Lenka Čablová, 20 slidů
Systematic Reviews, autor: Lenka Čablová, 21 slidů
Rešerše: Jak efektivně pracovat s databázemi, autor: Lenka Čablová, 25 slidů
Literature Search: how to use database effectively, autor: Lenka Čablová, 26 slidů
Etické standardy v citování vědecké práce, autor: Lenka Šťastná, 19 slidů
Citování v odborném textu podle Americké psychologické asociace (APA), autor Lenka Šťastná, 37 slidů
The use of Citations in a Scientific Text according to the American Psychological Association (APA), 37 slidů
Psaní závěrečné kvalifikační práce, autor: Lenka Šťastná, 22 slidů
How to Write a Thesis, autor: Lenka Šťastná, 22 slidů
Základní návod pro obsluhu národního informačního systému v adiktologii (NISA), autoři: Jan Mikeš, Stanislav Kunc

766

 

 

 

počet zobrazení: 1326 poslední aktualizace: zouharova, 05.08.2021
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.