1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Společenské náklady alkoholu, tabáku a nelegálních drog v České republice za rok 2007

Název projektu

Společenské náklady alkoholu, tabáku a nelegálních drog v České republice za rok 2007

 

Řešitel

MUDr. Tomáš Zábranský, PhD., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

 

Zadavatel

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

Číslo projektu

NS10034-4/2008

 

Doba řešení

1. 7. 2008 - 31. 12. 2011

 

Anotace

Studie kvantifikuje společenské ekonomické náklady na zneužívání tabáku, alkoholu a nelegálních drog. Řídí se striktně metodikou "Mezinárodních standardů pro odhady nákladů zneužívání návykových látek" podle Světové zdravotnické organizace. Výsledky projektu poskytnou mezinárodně srovnatelnou kvantifikaci negativních dopadů návykových látek na společnost v ČR a účinné vodítko pro plánování nákladově efektivních intervencí v oblasti návykových látek. Vedlejším výstupem bude veřejně přístupná databáze podrobně disagregovaných nákladových položek pro další využití ve výzkumu, evaluacích a plánování. Identifikace a posouzení kvality vstupních dat, vyžadovaných Standardy, pomůže pro určení výzkumných priorit v adiktologii.

Publikace a výstupy projektu

ZÁBRANSKÝ, Tomáš - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007. 1 vyd. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2011. Výzkumná zpráva. 86 s. ISBN 978-80-260-1680-9.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog. In: In Sborník abstrakt z XVI. Konference ČLS JEP 49. konference sekce pro alkoholismus a jiné toxikomanie ČLS JEP: „Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v ČR v roce 2010“, 25. – 29. 3. 2010. 1 vyd. Tišnov: Sdružení SCAN, 2010, 1., s. 35-35. ISBN 978-80-254-7021-3.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš - ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Společenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v České republice za rok 2007 - Část I: zdravotní náklady. Adiktologie, 2012, 12 (2), 102-113. ISSN 1213-3841.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - VACCARO, Christian. “A Friend With Weed Is a Friend Indeed”: Understanding the Relationship Between Friendship Identity and Market Relations Among Marijuana Users. Journal of Drug Issues, 2013, 43 (3), 289-313. ISSN 0022-0426. DOI 10.1177/0022042613475589.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš - ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Společenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v České republice za rok 2007 - Část II: náklady vymáhání práva. Adiktologie, 2012, 12 (4), 144-155. ISSN 1213-3841.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - VOPRAVIL, Jiří - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v České republice za rok 2007. In: Sborník abstrakt. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011, s. 19-19. ISBN 978-80-86620-32-9.

BUREŠOVÁ, Zdeňka - VACEK, Jaroslav. Alkohol u studentů 1. LF UK: Prevalence užívání a související rizikové chování. Adiktologie, 2012, 12 (2), 90-100. ISSN 1213-3841.

HARTNOLL, Richard - GYARMATHY, Anna - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Variations in problem drug use patterns and their implications for harm reduction. In: Harm reduction: evidence, impacts and challenges. 1 vyd. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010, EMCDDA Monographs, s. 405-432. ISBN 978-92-9168-419-9.

MRAVČÍK, Viktor - SOPKO, Bruno. Prevalenční odhad problémových uživatelů drog v ČR v letech 2006 a 2007 metodou zpětného záchytu. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 2013, 62 (2), 74-82. ISSN 1210-7913.

MRAVČÍK, Viktor. Léčba VHC u injekčních uživatelů drog v ČR – průzkum mezi centry pro léčbu virových hepatitid. Adiktologie, 2012, 12 (1), 11-22. ISSN 1213-3841.

MRAVČÍK, Viktor - NECHANSKÁ, Blanka - ŠŤASTNÁ, Lenka. Ambulantní péče o uživatele a závislé na návykových látkách v ČR ve zdravotnické statistice od roku 1963. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2011, 60 (2), 64-73. ISSN 1210-7913.

MRAVČÍK, Viktor - ZÁBRANSKÝ, Tomáš - VOREL, František. Výskyt etanolu a dalších drog u smrtelných dopravních nehod v České republice v r. 2008. Časopis lékařů českých, 2010, 149 (7), 332-336. ISSN 0008-7335.

MRAVČÍK, Viktor - NECHANSKÁ, Blanska - ŠŤASTNÁ, Lenka. Lůžková péče o uživatele a závislé na návykových látkách v ČR ve zdravotnické statistice od r. 1959. Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie, 2011, 60 (1), 21-31. ISSN 1210-7913.

MRAVČÍK, Viktor - STRADA, Lisa - ŠTOLFA, Josef. Factors associated with uptake, adherence, and efficacy of hepatitis C treatment in people who inject drugs: a literature review. Patient Preference and Adherence, 2013, 7 (Oct 17), 1067-1075. ISSN 1177-889X. DOI 10.2147/PPA.S49113.

NECHANSKÁ, Blanka - MRAVČÍK, Viktor - SOPKO, Bruno. Rodičky užívající alkohol, tabák a nelegální drogy. Česká gynekologie, 2012, 77 (5), 457-469. ISSN 1210-7832.

SINGLETON, J - DEGENHARDT, Louisa - HALL, Wayne. Mortality among amphetamine users: a systematic review of cohort studies. Drug and Alcohol Dependence, 2009, 105 (1-2), 1-8. ISSN 0376-8716.

ŠÍDOVÁ, Markéta - ŠŤASTNÁ, Lenka. Kvalita života v léčbě hepatitidy C uživatelů nelegálních návykových látek v nestátním zdravotnickém zařízení REMEDIS. Adiktologie, 2010, 10 (2), 118-128. ISSN 1213-3841.

ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Společenské náklady související s alkoholovou a drogovou kriminalitou. In: Kriminologie: Aktuální problémy. 1 vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2013, Neuveden, s. 189-195. ISBN 978-80-7251-395-6.

ŠTEFUNKOVÁ, Michaela - VOPRAVIL, Jiří - BĚLÁČKOVÁ, Vendula. Drogová a alkoholová kriminalita v České republice v roce 2007. Adiktologie, 2013, 13 (3-4), 215-226. ISSN 1213-3841.

ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Alkohol, násilí a kriminalita z kriminologické perspektivy. Adiktologie, 2012, 12/2 (2), 128-136. ISSN 1213-3841.

ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Drogy a kriminalita - jaký je mezi nimi vztah?. Adiktologie, 2011, 11/3 (3), 156-164. ISSN 1213-3841.

ZÁBRANSKÝ, Tomáš - GRUND, Jean Paul - LATYPOV, Alisher. Harm reduction in Central and Eastern Europe. In: Harm Reduction in Substance Use and High-Risk Behaviour. 1 vyd. Southern Gate, Chichester: Jhn Wiley & Sons, 2012, s. 301-321. ISBN 978-1-4051-8297-3.

ZÁBRANSKÝ, Tomáš - LATYPOV, Alisher - VARENTSOV, Ivan. Harm reduction in Russia, Southwest and Central Asia. In: Harm Reduction in Substance Use and High-Risk Behaviour. 1 vyd. Southern Gate, Chichester: Jhn Wiley & Sons, 2012, s. 335-353. ISBN 978-1-4051-8297-3.

 

 

 

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NS10034-4/2008.

 

počet zobrazení: 1521 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.