1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Studie SLiCE (Student Life Cohort in Europe)

Řešitel

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Mgr. Lucie Jurystová, Mgr. Zdeňka Burešová, Mgr. Petra Holcnerová, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Agentúra pre podporu výskumu a vývoja (SR)

GA MŠ SR (VEGA)

Číslo projektu

APVV-0253-11

VEGA 1/1092/12

Doba řešení

1/2011–12/2014

Anotace

Projekt longitudinální studie SLiCE rozšiřuje pole zkoumání nad rámec užívání psychoaktivních látek, a to především o další rizikové chování vysokoškoláků. Zkoumané okruhy studie SLiCE se zaměřují mimo užívání alkoholu, tabáku a drog i na problematiku vnímání tělesné hmotnosti, výživy, poruch příjmu potravy, sexuality, osobnosti, seberegulace, sociální opory, stresu a depresivních symptomů a patologického užívání internetu.

Projekt si klade za cíl analyzovat životní perspektivu a rizikové chování u studentů vysokých škol a zjištěné porovnat s výsledky výzkumů jednotlivých partnerských zemí a s dalšími dostupnými výzkumy v zemích EU. Cílem studie je rovněž zkoumat úroveň a změny rizikového chování studentů VŠ ve vztahu k socio–demografickým faktorům, životní perspektivě a vybraným intrapersonálním a interpersonálním faktorům.

Na základě výsledků studie lze implementovat poznatky do efektivnější činnosti univerzitních poradenských pracovišť, stejně tak je možné zjištění implementovat do programů prevence užívání drog a prevence rizikového sexuálního chování mezi vysokoškoláky. Výsledky budou diseminovány prostřednictvím publikace výsledků studie, a to zejména ve formě závěrečné zprávy, konferenčních příspěvků a publikace v odborném časopise.

Publikace a výstupy

JANOVSKÁ, Anna - OROSOVÁ, Olga - JURYSTOVÁ, Lucie. Rizikové správanie vysokoškolákov v kontexte vybraných sociodemografických charakteristík - porovnanie štyroch krajín v rámci medzinárodnej štúdie SLiCE. Adiktologie, 2014, 14 (2), 134-144. ISSN 1213-3841.

 

 

počet zobrazení: 1433 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.