1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Test pro identfikaci poruch působených užíváním alkoholu (AUDIT)

 

Informace pro uživatele

Popis

Test pro identifikaci poruch působených užíváním alkoholu – The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) je screeningový dotazník zaměřený na včasnou detekci osob s rizikovou konzumací alkoholu. Dotazník odhaluje míru závažnosti konzumace alkoholu, umožňuje identifikovat osoby s problémy s alkoholem a určit vhodnou následnou intervenci. Dotazník obsahuje 10 položek - první tři se týkají rizikového (nebezpečného) pití alkoholu. Další tři otázky zjišťují výskyt možných příznaků závislosti a poslední čtyři se ptají na indikátory škodlivého pití alkoholu.

Umožňuje rozeznávat u pití alkoholu 3 hladiny rizika a doporučuje následnou intervenci (od jednoduché rady až po další diagnostické vyšetření a léčbu). Dotazník může být používán jak v primární léčebné péči (jako první krok tzv. krátké intervence) ale stejně tak může být používán např. ve škole, v zaměstnání atd.

Dotazník byl vyvinut v 80. letech Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Autoři

Babor, T.F., de la Fuente, J.R., Saunders, J., Grant, M. a Světová zdravotnická organizace (WHO).

Publikováno: 1989

Účel/Použití

Hlavním cílem dotazníku je rychlé rozpoznání osob s nebezpečnou a škodlivou konzumací alkoholu, popřípadě se závislostí na alkoholu. Vyplnění dotazníku může probíhat samostatně nebo v podobě krátkého strukturovaného interview.

AUDIT není diagnostickým nástrojem a neopravňuje k závěru o formálním stanovení diagnózy závislosti na alkoholu. Ačkoli skóre 20 a více bodů ukazuje na možnou závislost na alkoholu, je nutné další diagnostické vyšetření.

Oblasti zaměření

  • Pití alkoholu s nízkým rizikem
  • Rizikové pití alkoholu
  • Škodlivé pití alkoholu
  • Alkoholová závislost

Cílová populace: Dospělí

Délka administrace: 2-4 minuty

Délka vyhodnocení: 1 minuta

Výhody

Dotazník je konzistentní s definicemi škodlivého pití a závislosti na alkoholu dle ICD-10 (Desátá revize Mezinárodní klasifikace nemocí).

Dotazník má testovanou reliabilitu a validitu.

Je krátký, snadno použitelný a flexibilní.

Omezení

Dotazník není standardizovaný na českou populaci.

Kritické skóre se může mírně lišit podle toho, jaký charakter má pití alkoholu v dané zemi, podle obsahu alkoholu ve standardních nápojích a povaze screeningového programu.

Při interpretaci výsledků screeningového testu je třeba klinického úsudku (zejména je-li skóre v intervalu 15–20).

Zdroj

Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G.: 2001. AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use in Primary Care. Second Edition. Geneva: World Health Organization.

Doporučená literatura

Barbor, T.F., Higgins-Biddle, J.C.: 2003. Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití. Postupy při použití v primární péči. České vydání připravili Sovinová, H. a Csémy, L. První vydání. Praha: Státní zdravotní ústav.

Nešpor, K., Csémy, L.: 2005. Krátká intervence pro problémy působené alkoholem může probíhat v různých prostředích. Psychiatrie, 3, 244-247.

Saunders, J.B., Aasland, O.G., Babor, T.F., de la Fuente, J.R., Grant, M.:1993. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption--II. Addiction, 88, 791-804.

Bohn, M.J., Babor, T.F., Kranzler, H.R.: 1995. The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): Validation of a screening instrument for use in medical settings. J. Stud. Alcohol, 56, 423-432.

Conigrave, K.M., Hall, W.D., Saunders, J.B.: 1995. The AUDIT questionnaire: choosing a cut-off score. Addiction, 90, 1349-1356.

Hays, R.D., Merz, J.F. and Nicholas, R.: 1995. Response burden, reliability, and
validity of the CAGE, Short MAST, and AUDIT alcohol screening measures. Behav. Res. Meth. Instrument. Comp., 27, 277-280.

Allen, J.P., Litten, R.Z., Fertig, J.B.,Babor, T.: 1997. A review of research on the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Alcohol. Clin. Exp. Res., 21, 613-619.

Volk, R.J., Steinbauer, J.R., Cantor, S.B., Holzer, C.E.: 1997. The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) as a screen for at-risk drinking in primary care patients of different racial/ethnic backgrounds. Addiction, 92, 197-206.

Piccinelli, M., Tessari, E., Bortolomasi, M., Piasere, O., Semenzin, M. Garzotto, N., Tansella, M.: 1997. Efficacy of the alcohol use disorders identification test as a screening tool for hazardous alcohol intake and related disorders in primary care: a validity study. Br. Med. J., 314, 420-424.

Fiellin, D.A., Carrington, R.M., O’Connor, P.G.:2000. Screening for alcohol problems in primary care: a systematic review. Arch. Intern. Med., 160, 1977-1989.

Fleming, M.F., Barry, K.L., MacDonald, R.: 1991. The alcohol use disorders identification test (AUDIT) in a college sample. Int. J. Addict., 26, 1173-1185.

Isaacson, J.H., Butler, R., Zacharek, M., Tzelepis, A.: 1994. Screening with the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) in an inner-city population. J. Gen. Intern. Med., 9, 550-553KE STAŽENÍ:

audit_anglicky.pdf

audit_cesky.pdf

audit_hodnoceni.pdf
Tento článek vznikl za podpory projektu, který je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

počet zobrazení: 6853 poslední aktualizace: 16.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.